Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 38 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, Idithuni berari, Dabiden cantica.

2. Erran içan dut: Çainduco ditut ene bideac, ez nadien ene mihiaz eguin hobendun.       Çain bat eçarri diot ene ahoari, bekatorea ene contra jarcen celaric.

3. Ixilic eta aphalic egotu naiz, eta gauça onetan ere ez naiz minçatu, eta erreberritu da ene oinhacea.

4. Ene baithan berotu da ene bihotza, eta ene gogoetetan sua biztu da.

5. Ene mihiz erran içan dut: Jauna, eçaguturaz diçadaçu ene azquen ordua,       Eta cembat diren oraino ene bicitzeco egunac, jaquin deçadan cembat dudan escas.

6. Huna non ene egunac eçarri ditutzun kondatzeco errex, eta ene içatea ezdeus bat beçala da çure aitzinean.       Eguiazqui, bici den guiçona ongui gauça ezdeusa da.

7. Eguiazqui, iduripen bat beçala iragaiten da guiçona; eta halere grinatzen da alferretan.       Hari da diru metatzen, eta ez daqui norençat bilcen dituen.

8. Eta orai ceri nago iguri? Ez othe Jaunari? bai, ene ontasun gucia çure baithan da.

9. Athera neçaçu ene gaizqui gucietatic: laidagarritzat eman nauçu çoroari.

10. Ixilic guelditu naiz eta ez dut ahoa idequi, ceren çuc eguin baititutzu horiec:

11. Ene ganic aldara çatzu çure çauriac.

12. Erançun darotaçunean, çure besoco indarraren azpian erkitua erori naiz; bere tzarqueria gatic açurriatu duçu guiçona;       Eta armiarma beçala iharrarazten duçu haren arima; eguiazqui alferretan grinatzen da guiçona.

13. Jauna, ençun çatzu ene othoitz errequeiac; ikusuçu ene nigarrac.       Ez egon ixilic, ceren çure aitzinean arrotz eta bidaiari bat bainaiz ni, hala-nola ene arbaso guciac.

14. Hats-harcera utz neçaçu, cerbait indar har deçadan, goan nadien baino lehen, eta cendua içanen naiz guero.