глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 34 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Заповядай на Израилевите синове и кажи ми: Когато влезете в земята Ханаан, (тя е земята която ще ви се падне наследие, земята Ханаан с пределите си,)

3. тогаз южната ви страна ще бъде от пустинята Цин до страните на Едом; и южните ви предели ще бъдат от края на Солено Море към изток.

4. И южният ви предел ще се завръща към въсхода Акравим и ще минува до Цин; и ще се продължава от южната страна до Кадис-варни, и ще излазя до Асад-адмар, и ще минува до Асмон.

5. И ще се завръща пределът от Асмон до Египетския поток, и ще стига до морето.

6. А западен предел ще имате голямото море: то ще ви бъде западен предел.

7. И северните предели ще ви бъдат тези: от голямото море да положите предел гората Ор:

8. от гората Ор да положите предел до Емат; и ще се продължава пределът до Седад.

9. И ще се продължава пределът до Зифрон и ще излазя до Асаренан: този ще ви бъде северен предел.

10. И да положите източните си предели от Асаренан до Шефам.

11. И ще слазя пределът от Шефам до Ривла към изток на Аин; и ще слазя пределът, и ще досяга до брегът на морето Хинерот към изток.

12. И ще слазя пределът към Иордан, и ще излазя в Солено Море. Тая ще бъде земята ви според пределите си наоколо.

13. И заповяда Моисей на Израилевите синове и рече: Тая е земята която ще наследите с жребие, която Господ заповядада се даде на деветте и пол племена.

14. Защото племето на Рувимовите синове по отеческия си дом, и племето на Гадовите синове по отеческия си дом, взе наследието си; и половината на Манасиевото племе взе наследието си.

15. Двете и пол племена взеха наследието си отсам Иордан, срещу Иерихон, към изток.

16. И говори Господ Моисею и рече:

17. Тези са имената на мъжете които ще ви дадат земята за наследие: Елеазар свещеникът, и Исус Навиевий син.

18. И да вземете по един княз от всяко племе за да разделят земята за наследие.

19. И имената на мъжете са тия: от племето Юдино, Халев Иефониевий син;

20. и от племето на Симеоновите синове, Самуил Амиудовий син:

21. от Вениаминовото племе, Елидад Хислоновий син:

22. от племето на Дановите синове, княз Вукий Иоглиевий син:

23. от Иосифовите синове, от племето на Манасиевите синове, княз Аниил Ефодовий син;

24. и от племето на Ефремовите синове, княз Камуил Сафтановий син;

25. и от племето на Завулоновите синове, княз Елисафан Фарнаховий син;

26. и от племетона Исахаровите синове, княз Фалтиил Азановий син;

27. и от племето на Асировите синове, княз Ахиуд Шеломиевий син;

28. и от племето на Нефталимовите синове, княз Федаил Амиудовий син.

29. Тия са на които заповяда Господ да дадат наследие на Израилевите синове в земята Ханаан.