глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 4 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и Аарону и рече:

2. Изброй измежду Левиевите синове, синовете на Каата по родовете им, по отеческите им домове,

3. от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички които влазят в четата за да вършат работа в скинията на събранието.

4. Това е слугуването на Каатовите синове в скинията в събранието за светая светих.

5. И когато се дига станът да прихождат Аарон и синовете му, и да снемат закривалната завеса, и да закрият с нея ковчега на свидетелството,

6. и да турят на него покров от язовечки кожи, и отгоре му да разпрострат ткане всичкото синьо, и да проврат върлините му.

7. И връх трапезата на предложението да разпрострат ткане синьо, и да турят на нея блюдата, и темянниците, и тасовете, и възливалниците за възлиянието; и всегдашните хлябове да бъдат на нея;

8. и да разпрострат на тях червено ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините й

9. И да вземат синьо ткане и да покрият светилника на светенето, и светилата му, и щипците му, и подносниците му, и маслениците му които употребяват за служене около него.

10. И да турят него и всичките му съсъди в покров от язовечки кожи, и да го турят на пържината.

11. А на златния олтар да разпрострат синьо ткане, и него да покрият с покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.

12. И да вземат всичките служебни съсъди с които служат в светото място, и да ги вложат в синьо ткане, и да ги покрият с покров от язовечки кожи, и да ги турят на пържина.

13. И да очистят олтаря от пепела, и да разпрострат на него багрено ткане,

14. и да положат на него всичките му съсъди които употребяват за служене около него, - въглениците, вилиците, и лопатите, и легените, всичките съсъди на олтаря, - и да разпрострат на него покров от язовечки кожи, и да проврат върлините му.

15. И като свършат Аарон и синовете му да покриват светите вещи и всичките свети съсъди когато трябва да се дигне станът, тогаз да пристъпят Каатовите синове, за да ги носят; но да се не прикоснат до светите, за да не умрат. Тези неща от скинията на събранието ще носят Каатовите синове.

16. И Елеазар синът на Аарона свещеника да има настоятелството върху маслото на светенето, и благовонния темян, и всегдашното хлебно приношение, и маслото на помазването, - настоятелството на всичката скиния и на всичките неща които са в нея, на светилището, и на съсъдите му.

17. И говори Господ Моисею и Аарону и рече:

18. Да не изтребите от Левитите племето на родовете на Каатовците.

19. Но за да бъдат живи, и да не умрат, когато прихождат при светая светих, направете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всякого на службата му и на товара му,

20. но те да не влизат да видят когато се обвиват светите, за да не умрат.

21. И говори Господ Моисею и рече:

22. Изброй още и Гирсоновите синове по отеческите им домове, по родовете им:

23. от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата да слугуват в скинията на събранието.

24. Това е слугуването на родовете на Гирсоновците, да слугуват и да носят.

25. Ще носят опоните на скинията, и скинията на събранието, покрова й, и покрова от язовечки кожи който е отгоре й, и дверния закров на скинията на събранието.

26. и дворните привеси, и дверния закров на дворните врата които са около скинията и олтаря, и въжата им, и всичките съсъди на слугуването им, и което е потребно за тези неща: така те да слугуват.

27. По повелението на Аарона и на синовете му да бъдат всичките слугувания на синовете на Гирсоновците, в всичките им товари и в всичките им слугувания; и вий да им определявате всяко нещо което те са длъжни да носят.

28. Тая е службата на родовете на синовете на Гирсоновците в скинията на събранието; и стражата им да бъде под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.

29. Ще изброиш така и Мерариевите синове по родовете им, по отеческите им домове:

30. от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги изброиш, всичките които влизат в четата за да слугуват в скинията на събранието.

31. И тези са нещата които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в скинията на събранието: дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й,

32. и дворните стълпове наоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им, заедно с всичките им съсъди и всичко що им принадлежи; и да определите по име съсъдите които те са длъжни да носят.

33. Тая е службата на родовете на Мерариевите синове в всичкото им слугуване в скинията на събранието, под настоятелството на Итамара сина на Аарона свещеника.

34. И тъй, Моисей и Аарон и князовете на събранието изброиха синовете на Каатовците по родовете им и по отеческите им домове,

35. от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието;

36. и изброените от тях по родовете си бяха две тисящи и седемстотин и петдесет.

37. Тези са изброените от родовете на Каатовците, всичките които слугуваха в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.

38. И изброените от Гирсоновите синове по родовете си и по отеческите си домове,

39. от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата за да слугуват в скинията на събранието,

40. и изброените от тях по родовете си, по отеческите си домове, бяха две тисящи и шестстотин и тридесет.

41. Те са които се изброиха от родовете на Гирсоновите синове, всичките които слугуват в скинията на събранието, които изброиха Моисей и Аарон по повелението Господне.

42. И изброените от родовете на Мерариевите синове по родовете си по отеческите си домове,

43. от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в четата да слугуват в скинията на събранието,

44. и изброените от тях по родовете си бяха три тисящи и двесте.

45. Те са които се изброиха от родовете на Мерариевите синове, които изброиха Моисей и Аарон както заповяда Господ с Моисеева ръка.

46. Всичките които бидоха изброени от Левитите, които изброиха Моисей и Аарон и Израилевите князове, по родовете им и по отеческите им домове,

47. от тридесет години и нагоре до петдесет години, всичките които влазяха в скинията на събранието за да слугуват и да носят товари,

48. онези от тях които бидоха изброени бяха осем тисящи и петстотин и осемдесет.

49. Изброиха се като заповяда Господ с Моисеева ръка, всеки по службата си и по товара си. Така се изброиха от него както заповяда Господ Моисею.