глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 3 Цариградски (BG1871)

1. И тези са родословията на Аарона и Моисея в който ден говори Господ Моисею на Синайската гора.

2. И тези са имената на Аароновите синове: Надав първородният му, и Авиуд, Елеазар, и Итамар.

3. Тези са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които се посветиха за да свещенствуват.

4. И умряха Надав и Авиуд пред Господа като приносяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня, и чада нямаха; и свещенствуваха Елеазар и Итамар пред лицето на баща си Аарона.

5. И говори Господ Моисею и рече:

6. Приведи Левиевото племе, и представи ги пред Аарона свещеника за да му слугуват.

7. И да пазят стража за него, и стража за всичкото събрание пред скинията на събранието, и да слугуват на скинията.

8. И да пазят всичките съсъди в скинията на събранието, и стражата на Израилевите синове, и да слугуват в скинията.

9. И да дадеш Левитите на Аарона и на синовете му: те му са дадени дар от Израилевите синове.

10. А Аарона и синовете му да поставиш за да вършат делата на свещеничеството си; а който чужд би приближил да се умъртви.

11. И говори Господ Моисею и рече:

12. Ето, аз взех Левитите отсред Израилевите синове вместо всеки първороден от Израилевите синове който отваря ложесна, и Левитите ще бъдат мои.

13. Защото всяко първородно е мое в денят когато поразих всяко първородно в Египетската земя аз осветих за себе си всяко първородно в Израиля, от человек до скот: мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14. И говори Господ Моисею в Синайската пустиня и рече:

15. Изброй Левиевите синове според отеческите им домове по родовете им: всичките мъжки от един месец и нагоре да ги изброиш.

16. И изброи ги Моисей според словото Господне, както му биде заповядано.

17. А Левиевите синове по имената си бяха тези: Гирсон, и Каат, и Мерарий.

18. И тези бяха имената на Гирсоновите синове по родовете им: Ливний и Семей;

19. и Каатовите синове по родовете им: Амрам, и Исаар, Хеврон, и Озиил;

20. и Мерариевите синове по родовете им; Маалий и Мусий. Тези са родовете на Левитите според отеческите им домове.

21. От Гирсона беше родът Ливниев и родът Семеев: тези са родовете на Гирсоновците.

22. Изброените от тях, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре които се изброиха от тях, бяха седем тисящи и петстотин.

23. Родовете на Гирсоновците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24. И князът на отеческия дом на Гирсоновците да бъде Елиасаф Лаиловий син.

25. И под пазене на Гирсоновите синове в скинията на събранието да бъде скинията, и шатърът, покровът му, и дверният закров на скинията на събранието,

26. и дворните привеси, и дверният закров на двора който е около скинията и олтаря, и въжата му за всичката му служба

27. и от Каата беше родът на Амрамовците, и родът на Исааровците, и родът на Хевроновците, и родът на Озииловците: тези са родовете на Каатовците.

28. Всичките мъжки от един месец и нагоре бяха числом осем тисящи и шестстотин, които имаха стражата на светилището.

29. Родовете на Каатовите синове да поставят шатрите си от страната на скинията към юг.

30. И княз на отеческия дом от родовете на Каатовците да бъде Елисафан Озииловия син.

31. И под тяхно пазене да бъде ковчегът, и трапезата, и светилникът, и олтарите, и съсъдите на светилището с които служат, и закровът, и всичко което принадлежи на службата му

32. И Елиазар синът на Аарона свещеника да бъде началник над Левитските началници, който да има настоятелството над онези които пазят стража на светилището.

33. От Мерария беше родът на Маалиевицете и родът на Мусиевците: тези са родовете Мерариеви.

34. И които от тях се изброиха, по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест тисящи и двесте.

35. И княз на отеческия дом от родовете на Мерариевците да бъде Суриил Авихаиловий син. Те да поставят шатрите си в страната на скинията към север.

36. И под настоятелството на стражата от Мерариевите синове да бъдат дъските на скинията, и вереите й, и стълповете й, и подложките й, и всичките й съсъди, и всичко което принадлежи на службата й,

37. и стълповете на двора изоколо, и подложките им, и колете им, и въжата им.

38. И тези които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра на събранието към изток, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, и те да пазят стража на светилището за стража от Израилевите синове, и който чужд би приближил да се умъртви.

39. Всичките които се изброиха от Левитите, които изброиха Мойсей и Аарон с повелението Господне по родовете им, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две тисящи.

40. И рече Господ Мойсею: Изброй всичките първородни мъжки от Израилевите синове от един месец и нагоре, и вземи числото на имената им

41. И да вземеш Левитите за мене (аз съм Господ) вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо всичките първородни от скотовете на Израилевите синове.

42. И изброи Моисей както му заповяда Господ всичките първородни от Израилевите синове.

43. И всичките първородни мъжки като се изброиха по име, от един месец и нагоре според изчислението им, бяха двадесет и две тисящи и двесте и седемдесет и три.

44. И говори Господ Моисею и рече:

45. Земи Левитите вместо всичките първородни от Израилевите синове, и скотовете на Левитите вместо скотовете им; и Левитите ще бъдат мои. Аз съм Господ.

46. И за изкупуване на двестете седемдесет и три от първородните на Израилевите синове които са повече от Левитите

47. да вземеш по пет сикли на глава: според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл прави двадесет гери);

48. и среброто на изкупуването за тези които са повече да го дадеш на Аарона и на синовете му.

49. И взе Моисей среброто на изкупуването от онези които бяха повече от разменените с Левитите;

50. от първородните на Израилевите синове взе среброто, една тисяща триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището;

51. и даде Моисей среброто на изкупуването Аарону и на синовете му според словото Господне, както заповяда Господ Моисею.