глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 33 Цариградски (BG1871)

1. Тези са пътуванията на Израилевите синове които излязоха из Египетската земя с пълковете си под Моисеева и Ааронова ръка.

2. И написа Моисей изходите им според пътуванията им, с повеление Господне; и пътуванията им са тези според изходите им.

3. И дигнаха се от Рамесий в първия месец, в петнадесетия ден на първия месец: на утринта на пасхата излязоха Израилевите синове с висока ръка пред очите на всичките Египтяни,

4. когато Египтяните погребваха онези които Господ порази помежду им, всичките първородни, и над боговете им направи Господ съд.

5. И като се дигнаха Израилевите синове от Рамесий разположиха стан в Сокхот.

6. И като се дигнаха от Сокхот разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.

7. И катосе дигнаха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.

8. А когато се дигнаха от Пиаирот преминаха през морето в пустинята та пътуваха три дни път през пустинята Етам, и разположиха стан в Мера.

9. И дигнаха се от Мера и дойдоха в Елим; и имаше в Елим дванадесет водни източници и седемдесет финикови дървета, и там разположиха стан.

10. И като се дигнаха от Елим разположиха стан при червено Море.

11. И като се дигнаха от червено Море разположиха стан в пустинята Син.

12. И като се дигнаха от пустинята Син разположиха стан в Дофка.

13. И като се дигнаха от Дофка разположиха стан в Елус.

14. И като се дигнаха от Елус разположиха стан в Рафидин, дето нямаше вода да пият людете.

15. И катосе дигнаха от Рафидин разположиха стан в Синайската пустиня.

16. И като се дигнаха от Синайската пустиня разположиха стан в Киврот-атаава.

17. И като се дигнаха от Киврот-аттаава разположиха стан в Асирот.

18. И като се дигнаха от Асирот разположиха стан в Ритма.

19. И като се дигнаха от Ритма разположиха стан в Римон-фарес.

20. И като се дигнаха от Римон-фарес разположиха стан в Ливна.

21. И като се дигнаха от Ливна разположиха стан в Риса.

22. И като се дигнаха от Риса разположиха стан в Кеелата.

23. И като се дигнаха от Кеелата разположиха стан в гората Сафер.

24. И като се дигнаха от гората Сафер разположиха стан в Харада.

25. И като се дигнаха от Харада разположиха стан в Макилот.

26. И като се дигнаха от Макилот разположиха стан в Тахат.

27. И като се дигнаха от Тахат разположиха стан в Тара.

28. И като се дигнаха от Тара разположиха стан в Митка.

29. И като се дигнаха от Митка разположиха стан в Асемона.

30. И като се дигнаха от Асемона разположиха стан в Мосирот.

31. И като се дигнаха от Мосирот разположиха стан в Венеякан.

32. И като се дигнаха от Венеякан разположиха стан в Хоргадгад.

33. И като се дигнаха от Хоргадгад разположиха стан в Иотвата.

34. И като се дигнаха от Иотвата разположиха стан в Еврона.

35. И като се дигнаха от Еврона разположиха стан в Есион-гавер.

36. И като се дигнаха от Есион-гавер разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.

37. И като се дигнаха от Кадис разположиха стан в гората Ор, при края на земята Едом.

38. И възлезе Аарон свещеникът с повеление Господне на гората Ор, и умря там, в четиридесетата година от изхода на Израилевите синове из Египетската земя, в петия месец, в първия ден на месеца.

39. И Аарон беше на сто и двадесет и три години когато умря на гората Ор.

40. И чу Хананей Арадский цар, който живееше на юг в Ханаанската земя, за идването на Израилевите синове.

41. И като се дигнаха от гората Ор разположиха стан в Салмона.

42. И като се дигнахаот Салмона разположиха стан в Финон.

43. И като се дигнаха от Финон разположиха стан в Овот.

44. И като седигнаха от Овот разположиха стан в Ие-аварим, в пределите на Моав.

45. И като се дигнаха от Иим разположиха стан в Девон-гад.

46. И като се дигнаха от Девон-гад разположиха стан в Алмон-дивлатаим.

47. И като се дигнаха от Алмон-дивлатаим разположиха стан на горите Аварим, срещу Нево.

48. И като се дигнаха от горите Аварим разположихаха стан на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон.

49. И разположиха стан при Иордан, от Ветие-симот до Авел-ситтим, на Моавовите полета.

50. И говори Моисею на Моавовите полета, при Иордан, срещу Иерихон, и рече:

51. Говори на Израилевите синове и кажи им: Като преминете Иордан към земята Ханаан,

52. да изгоните от лицето ваше всичките жители на земята, и да изтребите всичките им изображения, и да изтребите всичките им леяни истукани, и съборите всичките им требища.

53. И да завладеете земята и да се населите в нея; защото вам дадох тази земя за наследие.

54. И да разделите земята с жребие между родовете си за наследие: на по-мнозината да дадете по-много наследие, а на по-малцината да дадете по-малко наследие. Всякому наследието да бъде в страната дето падне жребието му: по отеческите си племена да наследите.

55. Ако ли не изгоните жителите на земята о твашето лице, то които оставите от тях ще бъдат тръне в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви утесняват на мястото в което живеете.

56. И още, което мислех да сторя тям, ще го сторя вам.