глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 29 Цариградски (BG1871)

1. И в седемия месец, в първия ден на месеца, да имате съзвание свято: да не работите никаква работа: да бъде той у вас ден на тръбно възклицание.

2. И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни, без порок;

3. и хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за овена,

4. и една десета част за всяко агне от седемте агнета,

5. и един ярец от козите приношение за грях, за да бъде умилостивение за вас;

6. освен новомесечното всесъжение и хлебното му приношение, и всегдашното всесъжение и хлебното му приношение, и възлиянията им, по определеното за тях, жъртва за ухание благовонно Господу.

7. И в десетия ден на седмия този месец да имате съзвание свято; и да смирите душите си: никаква работа да не работите;

8. и да приносите всесъжение Господу за ухание благовонно, един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни: непорочни да ви бъдат.

9. И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за юнеца, две десети части за единия овен,

10. по една десета част за всяко агне от седемте агнета,

11. един ярец от козите в приношение за грях; освен приношението в умилостивение за грях, и всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.

12. И в петнадесетия ден на седмия месец да имате съзвание свято: да не работите никаква работа; и да празднувате праздник Господу седем дни.

13. И да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, тринадесет юнци от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни: без порок да бъдат.

14. И хлебното им приношение да бъде чисто брашно смесено с елей три десети части за всеки юнец от тринадесетте юнца, две десети части за всеки овен от двата овна,

15. и по една десета част за всяко агне от четиринадесетте агнета,

16. и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

17. И в втория ден да принесете дванадесет юнца от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;

18. и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;

19. и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията им.

20. И в третия ден, единадесет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;

21. и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;

22. и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

23. И в четвъртия ден, десет юнца, два овна, четиринадесет агнета еднолетни, непорочни;

24. хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата по числото им, както е определено;

25. и един ярец от козите в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

26. И в петия ден, девет юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;

27. и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;

28. и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

29. И в шестия ден, осем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;

30. и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено;

31. и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянията му.

32. И в седмия ден, седем юнца, два овна, четиринадесет еднолетни агнета, непорочни;

33. и хлебното им приношение и възлиянията им за юнците, за овните, и за агнетата според числото им, както е определено за тях;

34. и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

35. В осмия ден да имате тържествено събрание: никаква работа да не работите;

36. и да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, един юнец, един овен, седем еднолетни агнета, непорочни;

37. хлебното им приношение и възлиянията им за юнеца, за овена, и за агнетата според числото им, както е определено;

38. и един ярец в приношение за грях; освен всегдашното всесъжение, и неговото хлебно приношение, и възлиянието му.

39. Това да правите Господу в вашите праздници, освен обричанията си, и произволните си приношения, и всесъженията ваши, и за хлебните ваши приношения, и за възлиянията ваши, и за примирителните ваши приношения.

40. И говори Моисей на Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею.