Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:6 Цариградски (BG1871)

А западен предел ще имате голямото море: то ще ви бъде западен предел.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:6 в контекст