Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:15 Цариградски (BG1871)

Двете и пол племена взеха наследието си отсам Иордан, срещу Иерихон, към изток.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:15 в контекст