Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:1 Цариградски (BG1871)

И говори Господ Моисею и рече:

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:1 в контекст