глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 23 Цариградски (BG1871)

1. И рече Валаам Валаку: Съгради ми тук седем олтари, и приготви ми тук седем юнца и седем овна.

2. И направи Валак както рече Валаам; и принесоха Валак и Валаам по юнец и овен на всеки олтар.

3. И рече Валаам Валаку: Застани близу при всесъжението си, и аз ще ида: може би да излезе Господ насреща ми; и каквото ми покаже аз ще ти обява. И отиде на високо място.

4. И срещна Бог Валаама; и рече му Валаам: Приготвих седемте олтари, и принесох по юнец и овен на всеки олтар.

5. И Бог тури дума в устата на Валаама, и рече: Върни се при Валака, и така да речеш.

6. И върна се при него; и, ето, стоеше при всесъжението си, той и всичките Моавови князове.

7. Тогаз начна притчата си и рече: - Валак Моавский цар ме доведе от Арам, От източните гори, и каза ми: Ела, прокълни ми Якова, И ела, кълни Израиля.

8. Как да прокълна когото Бог не проклева? Или как да кълна когото Бог не кълне?

9. Защото от върх канарите го видя, И от хълмите го гледам: Ето народ който ще се насели отделно, И няма да се счете между езиците.

10. Кой може да изброи пясъка Яковов, И числото на четвъртата част от Израиля? Дано умра както умират праведните, И сетнините ми да бъдат както техните!

11. И рече Валак Валааму: Що ми направи ти? Взех те за да прокълнеш неприятелите ми; и, ето, ти съвсем си ги благословил.

12. А той отговори и рече: Не трябва ли да вникна в онова което Господ тури в устата ми, него да река?

13. И рече му Валак: Ела, моля, заедно с мене на друго място от дето ще ги видиш: само края им ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги от там.

14. И доведе го на полето Зофин, на върха на Фасга, и съгради седем олтари и принесе по юнец и овен на всеки олтар.

15. Тогаз рече Валаам Валаку: Застани тука при всесъжението си, а аз ще срещна там Господа.

16. И срещна Господ Валаама и тури дума в устата му, и рече: Върни се при Валака, и речи така.

17. И той дойде при него; и, ето, стоеше той при всесъжението си, и Моавовите князове наедно с него. И рече му Валак: Що говори Господ?

18. Тогаз той начна притчата си и рече: - Стани, Валаче, та слушай: Дай ми ухо, ти сине Сепфоров!

19. Бог не е человек та да лъже, Нито человечески син да та се разкае: Той рече, и няма ли да направи? Той говори, и няма ли да го тури в действие?

20. Ето аз благословение взех; И той като благослови, аз не мога да го повърна.

21. Не гледа беззаконие в Якова, Нито вижда престъпление в Израиля: Господ Бог негов с него е, И царско възклицание има между него.

22. Бог ги изведе из Египет: Има сила както единорог.

23. Наистина няма чародеяние против Якова. И няма вълхвование против Израиля: На време ще се говори за Якова. И за Израиля: Що е направил Бог!

24. Ето, людете ще възстанат като лъвица, И ще се дигнат като лъв: Няма да легнат доде не изядат ловът И изпият кръвта на убитите.

25. Тогаз рече Валак Валааму: Нито да ги прокълнеш съвсем, нито да ги благословиш съвсем.

26. А Валаам отговори Валаку и рече: Не говорих ли ти и казах: Всичко което ми рече Господ, това ще направя?

27. Рече още Валак Валааму: Ела, моля, ще тя заведа на друго място, негли ще бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш от там.

28. И заведе Валак Валаама на върха на Фегор, който гледа към Иесимон.

29. И рече Валаам Валаку: Съгради ми тук седем олтари, и приготви ми тук седем юнца и седем овна.

30. И направи Валак както рече Валаам, и принесе по юнец и овен на всеки олтар.