глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 36 Цариградски (BG1871)

1. И пристъпиха началниците на отците от родовете на синовете на Галаада сина на Махира, Манасиевия син, от родовете на Иосифовите синове, та говориха пред Моисея и пред князовете, началниците на отците на Израилевите синове,

2. и рекоха: Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследие на Израилевите синове по жребие; и господарът ни взе заповед от Господа да даде наследието на брата ни Салпаада на неговите дъщери.

3. И ако се оженят за някого от синовете на другите племена на Израилевите синове, тогаз наследието им ще се отнеме от наследието на нашите отци, и ще се притури в наследието на онова племе което ще ги вземе за жени: така ще се отнеме от жребието на нашето наследие.

4. И когато дойде юбилеят на Израилевите синове, тогаз наследието им ще се приложи на наследието на онова племе което ще ги вземе; и наследието им ще се отнеме от наследието на отеческото ни племе.

5. И заповяда Моисей на Израилевите синове по словото Господне и рече: Племето на Иосифовите синове говори право.

6. Това е което заповяда Господ за Салпаадовите дъщери и рече: Нека се оженят за когото им е драго, само да се оженят за мъже от рода на отеческото си племе,

7. и да не прехожда наследието на Израилевите синове от племе на племе; защото всеки от Израилевите синове ще бъде прилепен за наследието на племето на отците си.

8. И всяка дъщеря която има наследие в някое племе на Израилевите синове да бъде жена на едного от рода на отеческото си племе, за да наследват Израилевите синове всеки наследието на отците си.

9. И да не прехожда наследието от племе в друго племе, но всеки от племената на Израилевите синове да бъде прилепен за наследието си.

10. Както заповяда Господ Моисею, така направиха Салпаадовите дъщери;

11. защото Маала, Терса, и Егла, и Мелха, и Нуа, Салпаадовите дъщери, се ожениха за синовете на стриките си:

12. ожениха с еза мъже от родовете на синовете на Манасия сина Иосифова; и наследието им остана в племето на отеческия им род.

13. Това са повеленията и съдовете които заповяда Господ на Израилевите синове чрез Моисеева ръка на Моавовитеполета, при Иордан, срещу Иерихон.