Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:24 Цариградски (BG1871)

и от племето на Ефремовите синове, княз Камуил Сафтановий син;

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:24 в контекст