глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 5 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Заповядай на Израилевите синове да проводят вън из стана всекиго който е прокажен, и всекиго който има течение, и всякого който е нечист от мъртвец.

3. Както мъжки така и женски пол проводете ги: вън из стана ги проводете, за да не мърсят становете си всред които аз пребивая.

4. И направиха така Израилевите синове, и проводиха ги вън от стана: както рече Господ Моисею така направиха Израилевите синове.

5. И говори Господ Моисею и рече:

6. Кажи на Израилевите синове: Когато мъж или жена като человек направи какъв да е грях, и направи престъпление против Господа, и стане повинна тая душа,

7. тогаз да изповяда греха си който е направил, и да повърне онова за което е повинен, и да притури на него една пета част, и да го даде на оногоз комуто е повинен.

8. Ако ли онзи человек няма сродник за да повърне нему онова за което е повинен, отдаемото за повинността нека е Господу, свещенику, наедно с овена на умилостивението с който ще направи умилостивение за него.

9. И всяко приношение от всичките освещени неща на Израилевите синове което доносят на свещеника да бъде негово.

10. Негови да бъдат и посвещените неща от всекого человека: все що дава някой на свещеника негово да бъде.

11. И говори Господ Моисею и рече:

12. Говори на Израилевите синове и кажи им: Ако жената на някого человека прегреши и направи престъпление против него,

13. и лежи с нея някой и излее семе, и то се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, и няма свидетел за нея, и не се хване,

14. и дойде на него дух на ревнование и поревнува към жена си, и тя е осквернена, или му дойде духът на ревнованието и поревнува към жена си, и тя не е осквернена;

15. тогаз онзи человек да доведе жена си при свещеника, и да принесе приноса й за нея, десетата част на една ефа ечимено брашно; но с елей да го не полее, нито да тури върх него ливан, защото е приношение на ревнование, приношение за помен което напомня за беззаконие.

16. И свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.

17. После да вземе свещеникът света вода в пръстен съсъд; и да вземе свещеникът от пръстта която е по земята на скинията и да тури у водата.

18. И да постави свещеникът жената пред Господа, и да открие главата на жената, и да тури в ръцете й приношението за помена, приношението на ревнованието; а в ръката на свещеника да бъде горчивата вода, проклинателната.

19. И да я закълне свещеникът, и да рече на жената: Ако не се е приближил никой при тебе, и ти не си се осквернила и прегрешила против мъжа си, бъди неповредена от тази горчива проклинателна вода;

20. ако ли си прегрешила против мъжа си и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъж ти,

21. (тогаз свещеникът да закълне жената с клетва на проклятия, и да рече свещеникът на жената:) Господ да те тури проклетия и клетва в народа ти, и да направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;

22. и да влезе тая проклинателна вода у вътрешностите ти, и да надуе корема ти, и да изсуши бедрото ти. И нека рече жената: Амин, амин.

23. После да напише свещеникът тези клетви на книга, и да ги заличи с горчивата вода;

24. и да даде на жената да изпие горчивата проклинателната вода; и да влезе в нея проклинателната вода горчива.

25. И да вземе свещеникът от ръката на жената приношението на ревнованието, и да подвижи това приношение пред Господа, и да го принесе на олтаря;

26. ида вземе свещеникът в шепата си част от приношението за помен, и да го изгори на олтаря, и след това да даде на жената да изпие водата.

27. И когато я напои с водата, тогаз, ако е тя осквернена и е направила престъпление против мъжа си, проклинателната вода ще влезе горчива в нея, и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне, и тая жена ще бъде за проклетия в народа си.

28. Ако ли жената не е осквернена, и е чиста, тогаз ще остане неповредена, и ще зачнува.

29. Този е законът на ревнованието когато някоя жена прегреши на мъжа си и се оскверни,

30. или когато дойде дух на ревнование върху някого мъж и поревнува към жена си. Тогаз нека постави жената пред Господа, и свещеникът да направи на нея според всичкия тоз закон.

31. Тогаз мъжът ще бъде чист от беззаконието, а жената ще понесе беззаконието си.