Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:9 Цариградски (BG1871)

И ще се продължава пределът до Зифрон и ще излазя до Асаренан: този ще ви бъде северен предел.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:9 в контекст