глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 2 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и Аарону и рече:

2. Нека поставят шатрите си Израилевите синове, всеки при хоругвата си, с знаковете на отеческия си дом: срещу скинията на събранието да поставят шатрите си наоколо.

3. И които поставят шатрите си напред към изток да бъдат от хоругвата на Юдиния стан според пълковете си; и княз на Юдините синове да бъде Наасон Аминадавовий син.

4. И воинството му и изброените от тях бяха седемдесет и четири тисящи и шестстотин.

5. И до него ще поставят шатрите си Исахаровото племе; и княз на Исахаровите синове да бъде Натанаил Суаровий син.

6. А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и четири тисящи и четиристотин.

7. След него Завулоновото племе; и княз на Завулоновите синове да бъде Елиав синът Хелонов.

8. И неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и седем тисящи и четиристотин.

9. Всичките които се изброиха в стана Юдин бяха сто и осемдесет и шест тисящи и четиристостотин според пълковете си. Те да се дигат първи.

10. Към пладне да бъде хоругвата на Рувимовия стан според пълковете им; и княз на Рувимовите синове да бъде Елисур Седиуровий син.

11. А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и шест тисящи и петстотин.

12. И до него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и княз на Симеоновите синове да бъде Селумнил Сурисадаевий син.

13. (А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и девет тисящи и триста.)

14. После Гадовото племе; и княз на Гадовите синове да бъде Елиасаф Деуиловий син.

15. (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и пет тисящи и шестстотин и петдесет.

16. Всичките които се изброиха в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една тисяща и четиристотин и петдесет според пълковете си:) Те да се дигат втори.

17. После да се дига скинията на събранието, станът на Левитите всред становете: както са поставили шатрите си така да се дигат, всеки в рода си при хоругвата си.

18. Към запад да бъде хоругвата на Ефремовия стан според пълковете им; и княз на Ефремовите синове да бъде Елисама Амиудовий син.

19. (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет тисящи и петстотин.)

20. И до него Манасиевото племе; и княз на Манасиевите синове да бъде Гамалиил Федасуровий син.

21. А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и две тисящи и двесте.)

22. После Вениаминовото племе; и княз на Вениаминовите синове да бъде Авидан Гедеониевий син.

23. А неговото воинство и изброените от тях бяха тридесет и пет тисящи и четиристотин.

24. Всичките които се изброиха в Ефремовия стан бяха сто и осем тисящи и сто според пълковете си. Те да се дигат трети.

25. Към север да бъде хоругвата на Дановия стан според пълковете им; и княз на Дановите синове да бъде Ахиезер Амисадаевий син.

26. А неговото воинство и изброените от тях бяха шестдесет и две тисящи и седемстотин.

27. И до него да поставят шатрите си Асировото племе; и княз на Асировите синове да бъде Фагеил Охрановий син.

28. (А неговото воинство и изброените от тях бяха четиридесет и една тисяща и петстотин.)

29. После Нефталимото племе; и княз на Нефталимовите синове да бъде Ахирей Енановий син.

30. А неговото воинство и изброените от тях бяха петдесет и три тисящи и четиристотин.

31. Всичките които се изброиха в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем тисящи и шестстотин. Те да се дигат последни при хоругвите си.

32. Тези са изброените от Израилевите синове по отеческите си домове: всичките които се изброиха в становете по пълковете си бяха шестстотин и три тисящи и петстотин и петдесет.

33. А Левитите не се изброиха между Израилевите синове, както заповяда Господ Моисею.

34. И направиха Израилевите синове по всичко що заповяда Господ Моисею: така поставиха шатрите си по хоругвите си, така се и дигаха, всеки според родовете си по отеческите си домове.