глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 18 Цариградски (BG1871)

1. И рече Господ Аарону: Ти, и синовете ти, и домът на отца ти с тебе ще понесете повинността за светилището; и ти и синовете ти с тебе ще носят повинността за свещенството ви.

2. А братята си, Левиевото племе, коляното на отца ти приближи при себе си; да са съединени с тебе и да ти слугуват; а ти и синовете ти с тебе да сте при скинията на свидетелството.

3. И Левититеще пазят стража за тебе и стража за всичката скиния: само до съсъдите на светилището и до олтаря да се не приближават, за да не умрат и те и вие.

4. Нека бъдат съединени с тебе, и да пазят стражата за скинията на събранието в всяко слугуване на скинията; и чужденецът да се не приближи при вас.

5. Така ще пазите стража за светилището и стража за олтаря, за да не бъде вече гняв върху Израилевите синове.

6. И, ето, аз взех братята ви Левитите отсред Израилевите синове: те са дадени вам дар заради Господа да вършат слугуването за скинията на събранието.

7. А ти и синовете ти с тебе пазете свещенството си в всичко което принадлежи на олтаря и което е отвътре на завесата, и да служите: вам дадох дар службата на свещенството; и който чужденец се приближи, да се умъртви.

8. И рече Господ Аарону: Ето, аз дадох теб настоятелството на моите приношения, сиреч, на всичките посвещения от Израилевите синове: на тебе ги дадох за помазването и на синовете ти по вечно узаконение.

9. Това ще бъде твое от пресвятите неща колкото не се тури на огъня: всичките им приноси, всичките им хлебни приношения, всичките им приношения за грях, и всичките им приношения за престъпление които те дават мене пресвяти ще бъдат за тебе и за синовете ти.

10. На пресвято място да ги ядете: всеки мъжки пол ще яде от тях: свети ще бъдат.

11. И това е твое: възвишаемото приношение от приносите им с всичките движими приношения на Израилевите синове давам ги на тебе, и на синовете ти, и на дъщерите ти с тебе по вечно узаконение. Всеки чист в дома ти да ги яде.

12. Всичко най-добро от елея, и всичко най-добро от виното и от житото, начатките им които те дават Господу, тебе ги давам.

13. Начатките на всичките плодове на земята им които те ще донесат Господу твои ще бъдат: всеки чист в дома ти да ги яде.

14. Всяко с клетва посвещение в Израил ще бъде твое.

15. Все което отваря ложесна от всяка плът, което приносят Господу, от человек или скот твое ще бъде; но за първородно от человека непременно ще вземаш изкуп, и за първородно от нечисти скотове ще вземаш изкуп.

16. Които ще се изкупуват, като станат на един месец да вземаш изкуп по твоето оценение, пет сикли сребърни според сикъла на светилището, който е двадесет гери.

17. А за първородните от говедата, или за първородните от овците, и за първородните от козите да не вземаш изкуп: те са свети: с кръвта им ще поръсваш олтаря, и тлъстината им ще изгаряш като жъртва за ухание благовонно Господу.

18. А месото им ще бъде твое, както са твои движимите гръди и десното бедро.

19. Всичките възвишаеми приношения на светите неща които приносят Израилевите синове Господу давам тебе, и на синовете ти, и на дъщерите ти с тебе по вечно узаконение. Това е вечен завет на сол пред Господа, даден на тебе и на семето ти с тебе.

20. И рече Господ Аарону: В тяхната земя ти да нямаш наследие, нито да имаш дял между тях: аз съм дял твой и наследие твое между Израилевите синове.

21. А на Левиевите синове, ето, аз давам всичките десетъци в Израил в наследие заради слугуването що вършат, слугуването в скинията на събранието.

22. И да не пристъпят вече Израилевите синове при скинията на събранието, за да не понесат грях и умрат.

23. Но Левитите ще вършат слугуването в скинията на събранието, и те ще носят повинността си: това е вечно узаконение в родовете ви да нямат между Израилевите синове наследие.

24. Защото десетъците на Израилевите синове които приносят възвишаемо приношение Господу давам наследие на Левитите; за това рекох за тях: Между Израилевите синове не ще да имат наследие.

25. И говори Господ Моисею и рече:

26. Говори на Левитите и кажи им: Когато вземате от Израилевите синове десетъка който ви дадох от тях за наследие ваше, тогаз да приносите от тях приношение възвишаемо Господу, десетък от десетъка.

27. И тези възвишаеми ваши приношения ще се смятат вам като жито от гумното, и като изобилие на вино от жлеба.

28. Така и вие да приносите приношение възвишаемо Господу от всичките си десетъци които вземате от Израилевите синове; и от тях да давате възвишаемото приношение Господне на Аарона свещеника.

29. От всичките си дарове да приносите всяко възвишаемо приношение Господу, от всичко най-добро от тях освещената им част.

30. И да им речеш: Когато принесете от тях най-добрата им част, ще се смята останалото за Левитите като доход от гумното и като доход от жлеба.

31. И ще го ядете на всяко място, вие и челядите ви; защото това е вам заплата за слугуването ви в скинията на събранието.

32. Тогаз за това няма да понесете грях когато принесете най-добрата част от тях; и да не оскверните светите неща на Израилевите синове, за да не умрете.