глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 6 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато мъж или жена даде обричане на назирейство за да посвети себе си Господу,

3. тогаз е длъжен той да се въздържа от вино и от сикера, и да не пие оцет от вино или оцет от сикера, и никое питие направено от грозде да не пие, и да не яде ни прясно ни сухо грозде.

4. През всичките дни на назирейството си да не яде нищо което става от лозе, от зърното до кожата.

5. През всичките дни на назирейското си обричане да не тури бръснач на главата си, додето се изпълнят дните които е той обрекъл Господу: свет ще бъде, и ще остави да растат космите на главата му.

6. През всичките дни в обричането на назирейството си Господу да не пристъпи при мъртвец

7. Да се не оскверни поради баща си или майка си, брата си или сестра си, когато умрат; понеже назирейското обричане Богу своему е на главата му.

8. През всичките дни на назирейството си е свет Господу.

9. И ако някой умре напрасно при него, и главата на назирейството му се омърси, тогаз в деня на очищението си той да обръсне главата си: в седмия ден да я обръсне.

10. И в осмия ден да донесе две гъргорици или две гълъбчета при свещеника, при дверите на скинията на събранието;

11. и свещеникът да принесе едната в приношение за грях, а другата за всесъжение; и да направи умилостивение за него защото е съгрешил поради мъртвеца, и да освети главата му в онзи ден

12. И след това да посвети Господу дните на назирейството си, и да донесе едногодишно агне в приношение за престъпление; а предните дни няма да се броят, защото се е омърсило назирейството му.

13. И този е законът на назиреина когато се изпълнят дните на назирейството му: да се приведе при дверите на скинията на събранието;

14. и той да принесе приноса си Господу, едно мъжко агне еднолетно без порок за всесъжение, и едно женско агне еднолетно без порок в приношение за грях, и един овен без порок за примирително приношение,

15. и кош с безквасни пити от чисто брашно месени с елей, и безквасни кори помазани с елей, и хлебното им приношение и възлиянията им.

16. И свещеникът да ги принесе пред Господа, и да направи приношението му за грях и всесъжението му.

17. И да принесе овена за примирителна жъртва Господу, с коша на безквасните хлябове: да принесе още свещеникът хлебното му приношение и възлиянието му.

18. И назиреинът да обръсне главата на назирейството си при дверите на скинията на събранието, и да вземе космите на посвещената си глава, и да ги тури на огъня който е под примирителната жъртва.

19. И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, и една пита безквасна от коша, и една кора безквасна, и да ги тури в ръцете на назиреина след това като обръсне космите на назирейството си:

20. и да ги подвижи свещеникът за движимо приношение пред Господа: това е свето на свещеника, наедно с гръдите на движимото приношение, и наедно с бедрото на възвишаемото приношение; и после назиреинът може да пие вино.

21. Този е законът за назиреина който е направил обричане за приноса си Господу заради назирейството си, освен онова което му дава ръка: съгласно с обричането което се е обрекъл така да направи според закона на назирейството си.

22. И говори Господ Моисею и рече:

23. Говори на Аарона и на синовете му и кажи: Така да благославяте Израилевите синове и да им говорите:

24. Господ да те благослови и да те упази!

25. Господ да просвети лицето си над тебе и да те помилва!

26. Господ да възвиси лицето си над тебе и да ти даде мир!

27. Така да възложат името ми върху Израилевите синове; и аз ще ги благословя.