глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 13 Цариградски (BG1871)

1. И говори Господ Моисею и рече:

2. Проводи от себе си мъже за да съгледателствуват Ханаанската земя която аз давам на Израилевите синове: от всяко племе на отците им да проводите по един мъж, и всички да са от началниците им.

3. И според Божието повеление изпроводи ги Моисей от пустинята Фаран. И всички тези мъже бяха главни между Израилевите синове.

4. И тези са имената им: от Рувимовото племе, Самуй син Закхуров:

5. от Симеоновото племе, Сафат син Хориев:

6. от Юдиното племе, Халев син Иефониев:

7. от Исахаровото племе, Игал син Иосифов:

8. от Ефремовото племе, Осия син Навин:

9. от Вениаминовото племе, Фалтий син Рафуев:

10. от Завулоновото племе, Гадиил син Содиев:

11. от Иосифовото племе, от Манасиевото племе, Гадий син Сусиев:

12. от Дановото племе, Амиил син Гамалиев:

13. от Асировото племе, Сетур син Михаилов:

14. от Нефталимовото племе, Навий син Вопсиев:

15. от Гадовото племе, Геуил син Махиев.

16. Тези са имената на мъжете които проводи Моисей за да съгледателствуват земята: и наименува Моисею Осия Навиевия син Иисус.

17. И проводи ги Моисей за да съгледателствуват Ханаанската земя, и рече им: Възлезте на южната страна, и ще възлезете на гората;

18. и вижте земята каква е, и людете които живеят в нея, силни ли са или слаби, малко ли са или много;

19. и какво е земята на която те живеят, добра ли е или лоша; и какви са градовете в които те живеят, от шатри ли са или са оградени;

20. и каква е оназ земя, тлъста ли е или постала, има ли на нея дървя или не; и бъдете смели та донесете от плодовете на земята. А в това време беше времето на първозрялото грозде.

21. И възлязоха и съгледателстуваха земята от пустинята Цин до Роов при входа в Емат.

22. После възлязоха към южната страна и дойдоха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай, и Талмай, Енаковите синове. А Хаврон беше съграден седем години преди Египетския Танис.

23. И дойдоха до долината Есхол, и отрязаха от там една пръчка от лоза с един грозд, и носеха го двоица на пържина: взеха и нарове и смокини.

24. Онова място се нарече долина Есхол поради грозда който отрязаха от там Израилевите синове.

25. И в свършването на четиридесет дни върнаха се като съгледателствуваха земята.

26. И ходиха и дойдоха при Моисея, и при Аарона, и при всичкото събрание на Израилевите синове в пустинята Фаран, в Кадис; и донесоха ответ на тях и на всичкото събрание, и показаха им плода на земята.

27. И обадиха му и рекоха: Ходихме в земята в която ни ти проводи, и наистина там тече мляко и мед; и ето плода й;

28. людете обаче които живеят в онази земя са силни, и градовете оградени и много големи: видяхме още там и Енаковите синове.

29. Амаличаните живеят в таз земя към юг, и Хеттейците и Иевусейците и Аморейците живеят по планините, и Ханаанците живеят при морето и при бреговете на Йордан.

30. И Халев утешаваше людете пред Моисея и говореше: Да възлезем незабавно и да я завладеем, защото можем да я обладаем.

31. А человеците които бяха възлезли заедно с него рекоха: Не можем да възлезем против тези люде, защото са по-силни от нас.

32. И похулиха на Израилевите синове земята която бяха съгледателствували, и рекоха: Земята която преминахме за да я съгледателствуваме е земя която пояжда жителите си; и всичките люде които видяхм в нея са мъже превисоки.

33. И там видяхме исполините, синовете Енакови, от исполинския род; и гледахме себе си пред тях катоскакалци: таквиз ни гледаха и те.