глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Старият Завет

Новият Завет

Числа 24 Цариградски (BG1871)

1. И понеже видя Валаам че беше угодно пред Господа да благослови Израиля, не отиде както друг път да потърси гатания, но обърна лицето си към пустинята.

2. И дигна Валаам очи и видя Израиля който беше населен по племената си; и дойде на него Дух Божий.

3. И начна притчата си и рече: - Валаам син Веоров рече, И человекът който има отворени очи рече:

4. Рече онзи който чу Божиите думи, Който видя видението на Всесилнаго: Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:

5. Колко са красни твоите шатри, Якове, Твоите скинии, Израилю!

6. Като долини са разпрострени, Като градини по речни брегове, Като алоини дървета които е Господ насадил. Като кедри покрай водите.

7. Ще се излива вода из ведрата му, И семето му ще бъде в много води; И царят му ще бъде по висок от Агага, И царството му ще се възвеличи.

8. Бог го изведе из Египет: Има сила както единорог: Ще пояде езичниците, враговете си, И ще строши костите им, и ще ги устрели с стрелите си.

9. Легнал е и лежи като лъв И като лъвица: кой ще го събуди? Благословен който те благославя! И проклет който тя проклева!

10. Тогаз се разпали гневът на Валака против Валаама, и изплеска с ръце; и рече Валак Валааму: Аз те повиках да прокълнеш враговете ми; а, ето, ти все ги благославяш три пъти.

11. И сега бягай на мястото си: рекох че ще те почета с почести; но, ето, Господ те лиши от почест.

12. И рече Валаам Валаку: Не говорих ли аз и на твоите посланници които беше ми пратил ти и рекох:

13. Ако ще ми даде Валак и дома си пълен с сребро и злато, не мога да престъпя повелението Господне за да направя добро или зло от себе си, но онова което Господ проговори, него ще река?

14. И сега, ето, аз отивам при своите си люде: ела, да ти кажа какво ще направят тези люде на твоите люде в последните дни.

15. И начна притчата си и рече: - Валаам син Веоров рече, рече, И человекът който има отворени очи рече:

16. Рече онзи който чу Божиите думи, Който има познанието на Всевишнаго, Който видя видението на Всесилнаго: Той падна като в сън, но имаше очите си отворени:

17. Ще го видя, но не сега: Ще го гледам, но не от близу: Ще излезе звезда от Якова, И ще се въздигне скиптър от Израиля, И ще порази Моавските князове, И ще погуби всичките Ситови синове.

18. И Едом ще бъде притежание, И Сиир ще бъде притежание на враговете си; И Израил ще действува с крепост.

19. И който произлезе от Якова ще завладее, И ще погуби останалите от града.

20. И като видя Амалика почна притчата си и рече: - Амалик е начало на народите; Но най-сетне съвсем ще се изтреби.

21. И като видя Кенейците почна притчата си и рече: - Силно е твоето жилище, И положил си гнездото си на канарата;

22. Но Кенейците ще се разорят Доде те заплени Ассур.

23. И продължи притчата си и рече: - О! Кой ще остане жив Когато Бог извърши това!

24. И кораби ще дойдат от приморията на Китим, И ще смирят Асура, и ще смирят Евера; Но и те съвсем ще се изтребят.

25. И стана Валаам и тръгна, и върна се на мястото си; а Валак отиде и той на пътя си.