Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:12 Цариградски (BG1871)

И ще слазя пределът към Иордан, и ще излазя в Солено Море. Тая ще бъде земята ви според пределите си наоколо.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:12 в контекст