Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:14 Цариградски (BG1871)

Защото племето на Рувимовите синове по отеческия си дом, и племето на Гадовите синове по отеческия си дом, взе наследието си; и половината на Манасиевото племе взе наследието си.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:14 в контекст