Старият Завет

Новият Завет

Числа 34:8 Цариградски (BG1871)

от гората Ор да положите предел до Емат; и ще се продължава пределът до Седад.

Прочетете пълната глава Числа 34

Изглед Числа 34:8 в контекст