Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Antic Testament

Nou Testament

Isaïes 51 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Una salvació que dura per sempre

1. «Escolteu-me,els qui busqueu de ser salvatsi em cerqueu a mi, el Senyor!Mireu de quina roca us han tallat,de quina pedrera heu estat trets.

2. Mireu Abraham, el vostre pare,i Sara, la qui us posà al món.Ell era un home solquan el vaig cridar,però jo l’he beneït i multiplicat.»

3. El Senyor té pietat de Sió,té pietat de totes les seves ruïnes:convertirà aquest desert en paradís,aquesta estepa en el seu jardí.L’ompliran crits de joia i d’alegria,accions de gràcies, músiques i cants.

4. «Poble meu, escolta’m a mi,el Senyor!Nació meva, estigues atenta!Aviat sortirà de mi un decret,una ordre mevaserà llum de tots els pobles.

5. S’acosta la meva justícia,ja és en camí la meva salvació.El meu braç poderósgovernarà els pobles.Els qui viuen lluny, a les illes,esperen en mi,confien en el poder del meu braç.

6. Alceu els ulls cap al celi mireu després a la terra:el cel s’esvaeix com el fum,la terra s’esfila com un vestit vell,i els homes moren com mosques.Però la meva salvaciódura per sempre,la meva justícia no fallarà.

7. »Escolta’m, poble,tu saps que et salvo;tu tens en el cor el meu decret:no tinguis porde les injúries dels homes,no t’acovardeixis pels seus ultratges.

8. Acabaran com un vestit menjatper la tinya,com llana consumida per les arnes.Però la meva justícia dura per sempre,la meva salvació, segles i segles.»

Déu tornarà a alliberar Israel

9. Desvetlla’t, desvetlla’t,revesteix-te de poder,braç del Senyor!Desvetlla’t com abans,com en temps antics.¿No ets tu qui va esquarterarel monstre Rahabi va matar el Drac de la mar?

10. ¿No ets tu qui va eixugar la mar,les aigües abismals de l’oceà,i en les fondàries marinesva obrir un camíperquè hi passessinels qui havies alliberat?

11. Els redimits del Senyor retornaran,entraran a Sió cridant de goig,coronats d’una joia sense fi.Vindran la felicitat i l’alegria,fugiran els planys i la tristesa.

12. «Sóc jo, el Senyor,sóc jo qui us consola.Per què tens por, Sió,d’homes mortals,de simples humansque valen tant com l’herba?

13. ¿No recordesque t’he creat jo, el Senyor,jo que he desplegat el celi he posat els fonaments de la terra?Tremoles de por tot el diadavant la fúria de l’opressor,com si fos capaç de destruir-te.Però, què en queda, de la seva fúria?

14. Ben aviat, el qui anava ajupitserà alliberat.No morirà, no baixarà a la fossa,i el pa no li mancarà mai més.

15. Jo sóc el Senyor, el teu Déu.Quan remoc la mar,bramulen les onades.El meu nom és “Senyor de l’univers”.

16. T’he posat als llavisles meves paraules,t’he amagat a l’ombra de la meva màper plantar de nou el celi fonamentar la terra,per dir a Sió: Ets el meu poble.»

Jerusalem no patirà més

17. Desvetlla’t, desvetlla’t,alça’t, Jerusalem,tu que has begut de mans del Senyorla copa del seu enuig;has begut fins a l’última gotala copa que embriaga.

18. Dels fills que infantaves,cap no et feia costat;dels fills que criaves,cap no et donava la mà.

19. T’han caigut al damuntdues desgràcies:destrossa i ruïna, fam i espasa.Però qui et planyia?Qui et podia consolar?

20. Els teus fills, extenuats,jeien a les cantonades,com antílops atrapats al filat,saciats de l’enuig del Senyor,de l’escarment del teu Déu.

21. Escolta, doncs, Jerusalem,la dissortada,l’embriagada, i no pas de vi.

22. Això et fa saber el teu Senyor,el teu Déu,el defensor de la causa del seu poble:«T’he pres de les mansla copa que embriaga,la copa del meu enuig,i no en beuràs mai més.

23. L’he passada als teus botxins,que t’humiliaven i et deien:“Ajeu-te, que et passarempel damunt!”I tu els paraves l’esquenacom un enllosat,com un carrer sota els peusdels qui el trepitgen.»