Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 80 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Til korleiaren. Etter «Liljene». Eit vitnemål. Av Asaf. Ein salme.

2. Lytt, du Israels gjetar,du som fører Josef lik ein flokk med sauer.Du som tronar over kjerubane, strål fram!

3. Vekk di kraft for Efraim, Benjamin og Manasse,kom oss til hjelp!

4. Gud, før oss tilbake,lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!

5. Gud Herre Sebaot,kor lenge skal du svara folket si bøn med rykande vreide?

6. Tårebrød gjev du dei å eta,og tårer må dei drikka til overmål.

7. Du lèt grannane våre slåst om oss,fiendane spottar oss.

8. Gud Sebaot, før oss tilbake,lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!

9. Ein vinstokk tok du frå Egypt,du dreiv folkeslag ut og planta han.

10. Du rydda plass for hanså han slo rot og fylte landet.

11. Fjell vart dekte av skuggen,mektige sedrar av greinene.

12. Han strekte rankene ut til havetog renningane til Storelva.

13. Kvifor har du rive ned gjerdet rundt hanså alle som går framom, kan plukka,

14. villsvin frå skogen kan gnagaog krypet på marka kan eta?

15. Vend attende, Gud Sebaot,skoda ned frå himmelen og sjå!Ta deg av denne vinstokken,

16. det du har planta med di høgre hand,sonen som du sjølv har gjeve styrke!

17. Treet er brent opp i elden, hogge av.Dei skal gå til grunne når du trugar.

18. Hald di hand over han som er ved di høgre side,over mennesket som du sjølv har gjeve styrke,

19. så vil vi aldri trekkja oss bort frå deg.Vekk oss til liv att,så vil vi kalla på ditt namn!

20. Gud Herre Sebaot, før oss tilbake,lat ditt andlet lysa så vi blir frelste!