Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 48 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Ein song. Ein salme. Av Korah-songarane.

2. Stor er Herrenog verdig lov og prisi vår Guds by, på hans heilage fjell.

3. Fagert og høgt,ei glede for heile jordaer Sion-fjellet lengst i nord,den store kongens by.

4. I byens borger gjev Gud seg til kjenne,han er vårt vern.

5. For kongane slo seg samanog drog fram i fylking.

6. Dei såg opp og vart skremde,dei rømde i redsle.

7. Redsle kom over dei så dei skalv,rier som hos ei fødande kvinne,

8. som når austavindknuser Tarsis-skip.

9. Det vi før høyrde, har vi no setti byen til Herren Sebaot,i byen til vår Gud.Gud held han oppe til evig tid. Sela

10. I ditt tempel, Gud,tenkjer vi på di miskunn.

11. Gud, der ditt namn er kjent,får du lovsong,heilt til endane av jorda.Di høgre hand er full av rettferd.

12. Sion-fjellet skal gleda segog Judas døtrer jublaover dine dommar.

13. Gå rundt Sion, gå heilt omkring,tel tårna i byen,

14. legg merke til vollane,gå gjennom borgene.Fortel så til den slekta som kjem:

15. Slik er Gud, vår Gud for evig.Han skal føra oss ut over døden.