Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 51 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Til korleiaren. Ein salme av David,

2. då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hos Batseba.

3. Ver meg nådig, Gud, i din kjærleik,stryk ut mitt brot i di store miskunn!

4. Vask meg rein for skuldog reins meg for mi synd!

5. For mine brot kjenner eg,mi synd står alltid for meg.

6. Mot deg åleine har eg synda,det som er vondt i dine auge, har eg gjort.Difor har du rett når du talar,du er rein når du feller dom.

7. Ja, med skuld vart eg fødd,med synd vart eg til i mors liv.

8. Sjå, du gler deg over sanning i mitt indre,du lærer meg visdom i det løynde.

9. Ta bort mi synd med isop, så eg blir rein,vask meg, så eg blir kvitare enn snø.

10. Lat meg få oppleva fryd og glede,lat beina du knuste, få jubla.

11. Løyn ditt andlet for mine synder,stryk ut all mi skuld!

12. Gud, skap i meg eit reint hjarte,gjev meg ei ny og stødig ånd!

13. Driv meg ikkje bort frå ditt andlet,ta ikkje frå meg din heilage Ande!

14. Gjev meg atter gleda over di frelse,hald meg oppe med ei villig ånd!

15. Eg vil læra brotsmenn dine vegar,syndarar skal venda om til deg.

16. Fri meg, Gud, frå blodskuld,du Gud som er mi frelse!Så skal tunga mi jubla over di rettferd.

17. Herre, lat opp mine lepperså min munn kan lovprisa deg.

18. For du har ikkje glede i slaktoffer;mitt brennoffer bryr du deg ikkje om.

19. Offer for Gud er ei sundbroten ånd.Gud, du foraktar ikkje eit sundbrote og knust hjarte.

20. Gjer vel mot Sion i din nåde,bygg Jerusalems murar!

21. Då skal du ha glede i rette offer,brennoffer og heiloffer.Då skal dei ofra oksar på ditt altar.