Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 86 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Ei bøn av David.Vend øyret til, Herre, svar meg,for eg er hjelpelaus og fattig!

2. Vakta meg, for eg er trugen.Frels din tenar, du min Gud,eg set mi lit til deg.

3. Ver meg nådig, Herre,eg ropar til deg heile dagen.

4. Gjer din tenar glad!Eg lyfter mi sjel til deg, Herre.

5. For du, Herre, er god, du tilgjev,du er rik på miskunn mot alle som kallar på deg.

6. Herre, vend ditt øyre til mi bøn,lyd etter når eg bed om nåde!

7. Den dagen eg er i naud, ropar eg til deg,for du vil svara meg.

8. Herre, mellom gudar er ingen som du,og ingen gjerningar er som dine.

9. Alle folk som du har skapt,skal koma og bøya seg for deg, Herre,og æra ditt namn.

10. For du er stor, og du gjer under.Einast du er Gud.

11. Herre, lær meg din vegså eg kan ferdast i di sanning!Gjev meg eit heilt hjarte, så eg fryktar ditt namn!

12. Eg vil prisa deg, Herre, min Gud, av heile mitt hjarteog evig æra ditt namn.

13. For di miskunn mot meg er stor,frå djupaste dødsriket har du berga meg.

14. Frekke menn har reist seg mot meg, Gud,ein flokk av valdsmenn står meg etter livet.Dei har ikkje deg for auga.

15. Men du, Herre, er ein mild og nådig Gud,sein til vreide, rik på miskunn og sanning.

16. Vend deg til meg og ver meg nådig.Gjev din tenar kraft frå deg,frels sonen til di tenestekvinne!

17. Gjev meg eit teikn som varslar godt.Lat dei som hatar meg, sjå det og bli til skamme!For du, Herre, hjelper og trøystar meg.