Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 132 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Ein song til festreisene. Herre, kom i hug Davidog alt han heldt ut!

2. Han svor til Herren,gav Jakobs Mektige ein lovnad:

3. «Eg vil ikkje gå inn i huset mitt,ikkje leggja meg i senga,

4. ikkje unna meg blund på augaog ikkje la augneloka kvila

5. før eg har funne ein stad for Herren,ein bustad for Jakobs Mektige.»

6. Vi høyrde om paktkista i Efrata,vi fann henne på markene ved Jaar.

7. Lat oss gå inn i hans bustad,kasta oss ned for hans fotskammel!

8. Reis deg, Herre, og kom til din kvilestad,du og paktkista, som er din styrke.

9. Prestane dine skal kle seg i rettferd,dine trugne skal ropa av fryd.

10. For David, din tenar skuld,vis ikkje frå deg den du har salva!

11. Herren har svore til Davideit påliteleg ord han ikkje går frå:«Di livsfrukt vil eg setja på trona di.

12. Dersom sønene dine held mi paktog den lov eg vil læra dei,så skal sønene deira ògalltid sitja på di trone.»

13. For Herren har valt ut Sion,henne vil han ha til bustad:

14. «Dette er min kvilestad for all tid,her vil eg bu, for henne vil eg ha.

15. Maten hennar vil eg velsigna,dei fattige vil eg metta med brød,

16. prestane hennar kler eg i frelse,dei trugne skal ropa av fryd.

17. Der lèt eg eit horn veksa fram for David,eg steller til ei lampe for den eg har salva.

18. Fienden vil eg kle i skam,men på han skal krona stråla.»