Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 25 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Av David.Alef א Herre, eg lyfter mi sjel til deg.Bet ב

2. Min Gud, til deg set eg mi lit.Lat meg ikkje bli til skamme,lat ikkje fienden fryda seg over meg!Gimel ג

3. For ingen som set si von til deg, skal bli til skamme,til skamme blir dei trulause, med sine tomme hender.Dalet ד

4. Herre, lat meg kjenna dine vegar.Lær meg dine stigar!He ה

5. Lat meg få vandra i di sanning,lær meg, for du er Gud, min frelsar!Til deg set eg alltid mi von.Zajin ז

6. Herre, kom i hug di miskunn og din kjærleik,som er frå evig tid.Het ח

7. Kom ikkje i hug min ungdoms feilsteg og synder!Kom meg i hug i di miskunn, Herre, for du er god.Tet ט

8. Herren er god og rettvis,difor viser han syndarar vegen.Jod י

9. Han lèt dei hjelpelause ferdast rettog lærer dei sin veg.Kaf כ

10. Alle Herrens stigar er miskunn og truskapmot dei som held hans pakt og hans bod.Lamed ל

11. For ditt namn skuld, Herre,tilgjev mi synd, for ho er stor!Mem מ

12. Kvar den som fryktar Herren,lærer av han den veg han skal velja.Nun נ

13. Sjølv skal han leva i lukke,og ætta hans skal arva landet.Samek ס

14. Herren talar fortruleg med dei som fryktar han,han gjer dei kjende med si pakt.Ajin ע

15. Mine auge er alltid vende mot Herren,for han dreg mine føter ut or garnet.Pe פ

16. Vend deg til meg og ver meg nådig,for eg er einsam og hjelpelaus.Tsade צ

17. Ta bort det som tyngjer mitt hjarte,før meg ut av mine trengsler!

18. Sjå mi naud og mitt strevog tilgjev all mi synd!Resj ר

19. Sjå mine fiendar, kor mange dei er!Dei hatar meg med eit nådelaust hat.Sjin ש

20. Vern mitt liv og berg meg,lat meg ikkje bli til skamme,for eg søkjer tilflukt hos deg.Taw ת

21. Lat uskuld og rettsinn verna meg,for eg set mi von til deg!

22. Gud, fri Israel utfrå alle deira trengsler!