Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Filemon Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Kapitler

  1. 1