Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 116 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Eg elskar Herren,for han høyrde mitt rop om nåde.

2. Han vende øyret til meg,eg vil kalla på han alle mine dagar.

3. Dødens band snørte seg om meg,redsler frå dødsriket nådde meg,eg fann berre naud og sorg.

4. Då kalla eg på Herrens namn:«Å, Herre, berg livet mitt!»

5. Herren er nådig og rettferdig,vår Gud er mild.

6. Herren vaktar dei uvitande,han kom meg til hjelp då eg var langt nede.

7. Kom til ro att, mi sjel, Herren har svara deg!

8. Ja, du har fria mitt liv frå døden,auget frå tårer og foten frå å snubla.

9. Eg skal ferdast for Herrens andleti landet til dei levande.

10. Eg trudde, også då eg sa:«Eg er hardt plaga.»

11. Eg sa i min angst:«Alle menneske lyg.»

12. Kva kan eg gje Herren attfor alt det gode han gjer?

13. Eg lyfter frelses begerog kallar på Herrens namn.

14. Eg oppfyller mine lovnader til Herrenframfor heile hans folk.

15. Det kostar Herren mykjeat hans trugne døyr.

16. Å, Herre, eg er din tenar,ein tenar og son til di tenestekvinne.Du har løyst mine lenkjer.

17. Eg slaktar takkoffer til degog kallar på Herrens namn.

18. Eg oppfyller mine lovnader til Herrenframfor heile hans folk,

19. i føregardane til Herrens hus,midt inne i deg, Jerusalem.Halleluja!