Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 58 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David.

2. Talar de verkeleg rett, de mektige?Dømmer de rettferdig, de menneske?

3. Nei, frå hjartet ber de fram urett på jorda,med hendene spreier de vald.

4. Frå fødselen av er dei urettferdige på avvegar,heilt frå mors liv fer løgnarane vill.

5. Deira gift er som ormegift,dei liknar ein orm som er døv,han lèt att øyra

6. og høyrer ikkje på han som kviskrar,på han som er kunnig til å mana.

7. Gud, knus tennene i deira munn, Herre, bryt tanngarden sund på løvene!

8. Lat dei kverva slik vatn renn vekk!Lat dei berre spenna bogen,pilene er utan kraft.

9. Lat dei bli lik snigelen som løyser seg opp i slim,lik den dødfødde som aldri såg sola.

10. Før grytene kjenner varmen frå tornekvistene,blæs han dei bort, dei friske som dei brennande.

11. Den rettferdige skal gleda segnår han ser at han får hemn.Han skal vaska føtenei blodet av dei urettferdige.

12. Då skal menneska seia:«Ja, den rettferdige får si løn.Det finst ein Gud som dømmer på jorda.»