Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 57 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Til korleiaren. «Øydelegg ikkje!» Ein miktam. Av David, då han rømde for Saul og gøymde seg i hòla.

2. Ver meg nådig, Gud, ver meg nådig!For eg søkjer tilflukt hos deg.I skuggen av dine vengersøkjer eg ly til faren er over.

3. Eg ropar til Gud, Den høgste,til Gud som gjer vel mot meg.

4. Han skal senda meg hjelp frå himmelen,håna dei som jagar meg Selaog gje meg si miskunn og sin truskap.

5. Sjølv ligg eg midt mellom løversom vil sluka menneske.Tennene deira er spyd og piler,tunga er eit kvast sverd.

6. Vis deg høg over himmelen, Gud,vis din herlegdom over all jorda!

7. Dei la ut eit nett for mine føter,dei pressa meg ned.Dei grov ei fallgrav for meg,men sjølve fall dei ned i grava. Sela

8. Mitt hjarte er roleg, Gud,roleg og trygt.Eg vil syngja og spela.

9. Vakna, mi ære,vakna, harpe og lyre!Eg vil vekkja morgonròden.

10. Eg vil takka deg mellom folka, Herre,lovsyngja deg mellom folkeslag.

11. For di miskunn når til himmelen,din truskap til skyene.

12. Vis deg høg over himmelen, Gud,vis din herlegdom over all jorda!