Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 102 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Ei bøn for den hjelpelause når han veiknar og vil ausa ut si klage for Herren.

2. Herre, høyr mi bøn,lat mitt rop nå fram til deg!

3. Løyn ikkje andletet når eg er i naud.Vend øyret til meg,skund deg, svar når eg ropar!

4. For dagane mine kverv som røyk,knoklane brenn som eld.

5. Hjartet er som gras, solsvidd og visna,eg har gløymt å eta mitt brød.

6. Eg sukkar og stønnar,eg er berre skinn og bein.

7. Eg liknar pelikanen i ørkenen,eg er som ei ugle blant ruinar.

8. Eg ligg vaken,eg er som ein einsleg fugl på taket.

9. Fienden spottar meg heile dagen.Dei som gjer narr av meg,bruker namnet mitt til forbanning.

10. Eg et oske som brødog blandar drikken min med tårer,

11. for du er harm og vreid på meg.Du tok meg og kasta meg bort.

12. Dagane mine er på hell, skuggane blir lange,eg visnar bort som gras.

13. Men du, Herre, tronar til evig tid,namnet ditt varer frå slekt til slekt.

14. Du vil reisa deg og vera mild mot Sion,det er tid for å visa henne nåde,timen er komen.

15. Tenarane dine elskar steinane i Sion,dei lid med henne som ligg i grus.

16. Folkeslag skal frykta Herrens namn,alle kongane på jorda din herlegdom.

17. For Herren vil byggja opp att Sionog syna seg i sin herlegdom.

18. Han lyttar når den nakne bed,han foraktar ikkje deira bøn.

19. Dette skal skrivast ned for den komande slekt,eit nyskapt folk skal prisa Herren.

20. Han ser ned frå si heilage høgd.Frå himmelen ser Herren mot jorda

21. for å høyra sukket frå fangane,løysa dei som var dømde til døden.

22. Herrens namn skal forkynnast i Sion,hans lov og pris i Jerusalem

23. når folk og kongerike samlar segfor å tena Herren.

24. Han har brote ned min styrke på vegenog forkorta livet mitt.

25. Eg seier: Min Gud, ta meg ikkje bort midt i livet!Dine år varer i slekt etter slekt.

26. Du grunnla jorda i gammal tid,himmelen er eit verk av dine hender.

27. Dei skal gå til grunne, men du blir verande.Dei blir slitne ut som klede,du skifter dei ut, og dei er borte.

28. Men du er den same,åra dine tek aldri slutt.

29. Borna til tenarane dine skal slå seg til ro,deira ætt skal vera grunnfest for ditt andlet.