Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 31 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Til korleiaren. Ein salme av David.

2. Herre, eg søkjer tilflukt hos deg,lat meg aldri bli til skamme!Fri meg ut i di rettferd!

3. Vend øyret til meg,skund deg og redd meg!Ver meg eit vern og eit berg,ei borg til frelse!

4. Du er mitt fjell og mi borg;for ditt namn skuld fører og leier du meg.

5. Løys meg or garnet dei har spent ut for meg!For du er mi tilflukt.

6. I dine hender gjev eg mi ånd,du løyser meg ut, Herre, du trufaste Gud.

7. Eg hatar dei som held seg til vind og fåfengd.Sjølv set eg mi lit til Herren.

8. Eg vil jubla av glede over di miskunnfordi du har sett mi naud,du kjenner mi trengsle.

9. Du gav meg ikkje over i handa til fienden,men førte meg ut i ope land.

10. Ver meg nådig, Herre,for eg er i naud.Auget sløvest av bitter sorg,pust og kropp svinn bort.

11. Livet mitt endar i sorg,åra mine i klage.Min styrke sviktarpå grunn av mi skuld,beina i kroppen svinn.

12. Eg blir til spott for fienden,til hån for grannane,ei redsle for dei som kjenner meg,dei som ser meg på gata, vik unna.

13. Som ein død er eg gløymd av menneske,lik eit kar som er kasta bort.

14. For eg høyrer mange som kviskrar– å, redsle på alle kantar! –når dei samlar seg mot megog legg planar om å ta mitt liv.

15. Men eg set mi lit til deg, Herre,eg seier: «Du er min Gud.»

16. Mine tider er i di hand,fri meg frå fiendar som jagar meg!

17. Lat ditt andlet lysa over din tenar,frels meg i di miskunn!

18. Herre, lat meg ikkje bli til skamme,for eg ropar til deg.Lat dei urettferdige stå med skamog gå stille til dødsriket!

19. Lat lygande lepper tagna,dei som talar frekt mot den rettferdigemed hovmod og forakt.

20. Kor stor di miskunn er,som du har spart til dei som fryktar deg!Rett framfor menneske har du vist di miskunnmot dei som søkjer tilflukt hos deg.

21. Hos deg finn dei vernmot overgrep frå menneske.Du gøymer dei i di hyttefor tunger som kjem med klagemål.

22. Velsigna er Herren som gjer under!Han viste meg miskunn i ein kringsett by.

23. Eg sa i min angst:«Eg er støytt bort frå dine auge.»Men du høyrde mi bøndå eg ropa til deg.

24. Elsk Herren, alle hans trugne! Herren vernar dei trufaste,men den hovmodige gjev han att i fullt mål.

25. Ver modige og sterke,alle de som ventar på Herren!