Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 118 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Takk Herren, for han er god,evig varer hans miskunn.

2. Israel skal seia:Evig varer hans miskunn.

3. Arons hus skal seia:Evig varer hans miskunn.

4. Dei som fryktar Herren, skal seia:Evig varer hans miskunn.

5. Eg var i trengsle og ropa til Herren,han svara og førte meg ut i ope land.

6. Herren er med meg, eg er ikkje redd.Kva kan menneske gjera meg?

7. Herren er med meg, han hjelper meg,eg kan sjå på dei som hatar meg.

8. Det er betre å søkja tilflukt hos Herrenenn å stola på menneske.

9. Det er betre å søkja tilflukt hos Herrenenn å stola på fyrstar.

10. Alle folkeslag omringa meg,i Herrens namn slo eg dei tilbake.

11. Dei var omkring meg på alle kantar,i Herrens namn slo eg dei tilbake.

12. Dei var omkring meg som bier.Dei slokna som eld i klunger,i Herrens namn slo eg dei tilbake.

13. Dei pressa meg hardt, eg heldt på å falla,men Herren hjelpte meg.

14. Herren er min styrke og min song,han har vorte mi frelse.

15. Høyr, det er jubel og sigersropi teltet til dei rettferdige! Herrens høgre hand gjer storverk,

16. Herrens høgre hand lyfter opp. Herrens høgre hand gjer storverk.

17. Eg skal ikkje døy, men levaog fortelja om Herrens gjerningar.

18. Hardt har Herren tukta meg,men han overgav meg ikkje til døden.

19. Lat rettferds portar opp for meg,eg vil gå inn og prisa Herren!

20. Dette er Herrens port,her går dei rettferdige inn.

21. Eg prisar deg fordi du svara meg,du vart mi frelse.

22. Steinen som bygningsmennene vraka,har vorte hjørnestein.

23. Dette er Herrens eige verk,underfullt er det i våre auge.

24. Dette er dagen som Herren har gjort;lat oss jubla og gleda oss no!

25. Herre, frels! Herre, lat det lukkast!

26. Velsigna er han som kjem i Herrens namn!Vi velsignar dykk frå Herrens hus.

27. Herren er Gud, han lyser for oss.Bind festofferet til altarhorna med tau!

28. Du er min Gud, eg takkar deg,min Gud, eg opphøgjer deg.

29. Takk Herren, for han er god,evig varer hans miskunn.