Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Salmane 34 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

1. Av David, då han bar seg som galen hos Abimelek, så han vart jaga bort og gjekk sin veg.Alef א

2. Eg vil velsigna Herren til alle tider,alltid lovsyngja han med min munn.Bet ב

3. Eg er stolt over Herren,lat dei hjelpelause høyra det og vera glade.Gimel ג

4. Pris Herren saman med meg,lat oss æra hans namn!Dalet ד

5. Eg søkte Herren, og han svara meg,frå alt som skremde, berga han meg.He ה

6. Vend blikket mot han og strål av glede,så skal de aldri raudna av skam!Zajin ז

7. Den hjelpelause ropa, og Herren høyrde,han frelste han frå alle trengsler.Het ח

8. Herrens engel slår leirrundt dei som ottast han.Han friar dei ut.Tet ט

9. Smak og sjå at Herren er god!Sæl er den som søkjer tilflukt hos han.Jod י

10. Frykt Herren, de hans heilage!Dei som ottast han, lid inga naud.Kaf כ

11. Unge løver lid naud og svelt;men dei som søkjer Herren,manglar aldri det som godt er.Lamed ל

12. Kom hit, born, høyr på meg!Eg vil læra dykk frykt for Herren.Mem מ

13. Er du ein som har glede av livet,som elskar å sjå gode dagar?Nun נ

14. Hald då tunga borte frå det som er vondt,og leppene borte frå svikefull tale.Samek ס

15. Vend deg bort frå det vonde og gjer det gode.Søk fred og jag etter han!Ajin ע

16. Herrens auge følgjer dei rettferdige,hans øyre høyrer deira rop.Pe פ

17. Herrens andlet er vendt mot dei som gjer det vonde,han skal utrydda minnet om dei frå jorda.Tsade צ

18. Dei rettferdige ropar, og Herren høyrer,han bergar dei ut or alle trengsler.Qof ק

19. Herren er nær hos dei som har eit sundbrote hjarte,han frelser dei som har ei knust ånd.Resj ר

20. Mange ulukker rammar den rettferdige,men Herren friar han ut av dei alle.Sjin ש

21. Han tek vare på kvart bein i hans kropp,ikkje eitt av dei skal brytast.Taw ת

22. Ulukke drep den lovlause,dei som hatar den rettferdige, blir straffa.

23. Men Herren bergar livet til sine tenarar,ingen som søkjer tilflukt hos han, blir straffa.