глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 84 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 83) Първому Певцу, върху Гитит, Псалом за Синовете Корееви. Колко са любезни твоите селения, Господи на Силите!

2. Желае, и даже премира душата ми За дворовете Господни Сърдцето ми и плътта ми радостно викат Към Бога живаго.

3. Ей, врабчето намери селение, И ластовицата гнездо за себе си дето туря пилетата си, При твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой.

4. Блажени които живеят в дома ти Всякога ще те хвалят. (Села.)

5. Блажени онези человеци на които силата е в тебе, В сърдцето на които са пътищата към твоя дом,

6. Които като преминват през дола на плача, Те го преобръщат на извор. И дъждът есенен го покрива с благословения.

7. Отиват от сила в сила Всеки се явява пред Бога в Сион.

8. Господи Боже на Силите, чуй молението ми: Послушай, Боже Яковов. (Села.)

9. Виж, Боже щите наш, И погледни в лицето на твоя помазаник.

10. Защото един ден в твоите дворове е по-добър от тисяща. Предпочел бих да стоя на прага в дома на Бога моего Нежели да живея в шатрите на нечестието.

11. Защото Господ Бог е слънце и щит Господ ще даде благодат и слава Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие

12. Господи на Силите, Блажен онзи человек който се надее на тебе.