глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 69 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав.68) Първому Певцу, Върху Шошаним.Псалом Давидов Избави ме, Боже: Защото водите стигнаха до душата ми.

2. Потънах в дълбока тиня Дето няма твърдо място да застана; Стигнах въ водните дълбини И бурята ме потопи.

3. Изнемогох от викане: Гърлото ми изсъхна Очите ми изнемощяха Да чакам Бога моего.

4. Тези които ме мразят без причина Умножиха се повече от космите на главата ми Укрепиха се моите погубители, Моите без правда врагове. Тогаз аз повърнах онова което не бях грабнал.

5. Боже, ти знаеш безумието ми: И прегрешенията ми не са скрити от тебе.

6. Господи Иеова на Силите, Да се не постидят заради мене Онези които те чакат: Да се не посрамят заради мене Онези които те търсят, Боже Израилев.

7. Защото за тебе претърпях поругание: Срам покри лицето ми.

8. чужд станах на братята си, И странен на синовете на майка си.

9. Защото ревността на дома ти ме изяде; И укоренията на онези които те укоряват Нападнаха върх мене.

10. И плаках и изнурявах с пост душата си; Но то ми стана за укор.

11. И турих на себе си вретище за дреха, И станах им притча.

12. За мене приказват седещите при вратата, И станах песен на пияниците.

13. Но аз към тебе управям молитвата си, Господи, въ време благоприятно Боже, според голямата твоя милост послушай ме, Според истината на твоето спасение.

14. Избави ме от тинята за да не потъна: Да се избавя от онези които ме мразят, И от дълбините на водите.

15. Дано ме не завлече стремлението на водите, Нито да ме погълне дълбината; И ровът дано не затвори устието си върх мене.

16. Послушай ме, Господи. Защото е блага твоята милост: Според многото твои щедроти погледни на мене;

17. И не скривай лицето си от раба си: Понеже съм в утеснение, скоро ме послушай.

18. Приближи се при душата ми, изкупи я: Поради враговете ми избави ме.

19. Ти знаеш укора ми, И срама ми, и безчестието ми: Пред тебе са всичките които ме притесняват.

20. Укор съкруши сърдцето ми, и страдам: А чаках да ме пожали някой, но няма никой, - И утешители, но не намерих.

21. И дадоха ми яд за ядене, И в жаждата ми напоиха ме с оцет.

22. Трапезата им пред тях да бъде сет, И вместо благоденствие примка.

23. Да потъмнеят очите им за да не видят; И гърбовете им сгърби винаги.

24. Излей на тях яростта си; И пламикът на гнева ти да ги постигне.

25. Селението им да бъде пусто; И в къщите им да няма кой да живее.

26. Защото те гонят оногози когото ти си поразил; И говорят за болката на онези които ти си наранил.

27. Приложи беззаконие върх беззаконието им, И да не влязат в правдата ти.

28. Да се изгладят от книгата на живите, И с праведните да се не напишат.

29. А мене който съм сиромах и оскърбен, Твоето спасение, Боже, да ме възвиши.

30. Ще похваля името Божие с песен, И ще го възвелича с хваления.

31. И това ще угоди Господу Повече от млад юнец който има рога и копита.

32. Смирените ще видят, ще се зарадват; И вие които търсите Бога, вашето сърдце ще живее.

33. Защото Господ слуша убогите, И запрените си не презира.

34. Да го похвалят небесата и земята, Моретата и всичко което се движи в тях.

35. Защото Бог ще спаси Сиона, И ще съгради Юдейските градове: И ще се населят там, и ще го наследят.

36. И семето на рабите му ще го наследи, И онези които обичат името му ще живеят в него.