глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 107 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 106) Славете Господа, защото е благ, Защото милостта му е во век.

2. Така да говорят избавените чрез Господа, Които избави от ръката на неприятеля,

3. И ги събра от страните, От изток и от запад, от север и от морето.

4. Скитаха се по пустинята в необитаем път. Не нахождаха град за население.

5. Бяха гладни и жедни: Душата им чезнеше в тях.

6. Тогаз викнаха към Господа в скърбта си; И ги избави от утесненията им;

7. И заведе ги през прав път За да идат в град за население.

8. Да песнословят Господу за неговата милост, И за чудесата му към человеческите синове.

9. Защото насити душа жадна, И душа гладна изпълни с добрини.

10. Те седяха в тъмнина и в смъртна сянка, Вързани съ скърб и с желязо,

11. Защото не се покориха на Божиите слова, И съвета на Вишнаго презряха.

12. За то смири сърдцето им с труд: Паднаха, и нямаше кой да им помогне.

13. Тогаз викнаха към Господа в скърбта си; И ги избави от утесненията им:

14. Изведе ги из тъмнината и из сянката на смъртта, И оковите им разкъса.

15. Да песнословят Господу за неговата милост, И за чудесата му към человеческите синове.

16. Защото съкруши медните врата, И железните вереи строши.

17. Безумните са в скърб за беззаконните си пътища И за неправдите си.

18. От всяко ястие се гнуси душата им, И приближават се до вратата на смъртта.

19. Тогаз викат към Господа в скърбта си; И спасява ги от утесненията им.

20. Проважда словото си и ги изцелява, И отървава ги от тлението им.

21. Да песнословят Господу за неговата милост, И за чудесата му към человеческите синове;

22. Да жъртвуват жъртви на хвала, И да възвещават делата му с радост

23. Които слязват на морето в кораби, И правят работи в много води,

24. Те виждат делата Господни, И чудесата му в дълбините.

25. Защото заповядва, и се дига бурен вятър, И повдига вълните му.

26. Възлязват до небесата, и слязват дори до бездните: Душата им тае в бедствие.

27. Люлеят се и политат като пиян, И всичката им мъдрост изчезнува.

28. Тогаз викат към Господа в скърбта си; И ги извожда из утесненията им.

29. Обръща бурята в тишина, И умълчават се вълните им.

30. И те се веселят защото утихнаха, И той ги завожда на желаемото им пристанище.

31. Да песнословят Господу за неговата милост, И за чудесата му към человеческите синове.

32. И да го възвишават в събора на людете, И в заседанието на старците да го хвалят.

33. Той променява реки в пустиня, И водни извори в суша,

34. Плодоносната земя в солена, Заради нечестието на жителите й.

35. Променява пустинята въ водни езера, И сухата земя въ водни извори.

36. И там населява гладните, И съставят градове за население,

37. И сеят ниви, и садят лозя, Които дават плодове и рожби.

38. И благославя ги, и силно се умножават, И скотовете им не умалява.

39. А намаляват и смиряват се От утеснение, злощастие, и тъга.

40. Той излива презрение върх князовете, И прави ги да се скитат в пустиня дето няма път.

41. А нищия възвишава от унижение, И дава му челяд като стадо.

42. Праведните гледат и се радват; А всяко беззаконие ще загради устата си.

43. Който е мъдър нека внимава на това; И ще разумеят Господните милости.