глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 72 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 71) Псалом за Соломона. Боже, дай правосъдието си на царя, И правдата си на царския син;

2. За да съди твоите люде с правда, И угнетените ти с правосъдие.

3. Горите ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда.

4. Ще съди право угнетените на народа: Ще спаси синовете на сиромасите, и ще стрие насилника.

5. Ще ти се боят доде пребъдва слънцето и луната, От родове в родове.

6. Ще слезе като дъжд на покосена ливада, Както пороен дъжд наросява земята.

7. В неговите дни ще цъвти праведний, И изобилие на мир доде бъде луната.

8. И ще владее от море до море, И от реката до краищата на земята.

9. Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта.

10. Царете на Тарсис и на островите ще принесат приношения: Царете на Шева и на Сева ще представят дарове.

11. И ще му се поклонят всичките царе: Всичките народи ще му бъдат раби.

12. Защото ще избави сиромаха който вика, И угнетения и безпомощния.

13. Ще помилва сиромаха и убогия, И ще спаси душите на убогите.

14. От угнетение и насилие ще изкупи душите им, И драгоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

15. И ще живее, и ще му се даде от Шевското злато; И ще става всякога моление за него. Всеки ден ще го благославят.

16. Изобилие от жито ще има на земята по върховете на горите: Плодът му ще се люлее като Ливан гора; И жителите по градовете ще цъвтят като земната трева.

17. Името му ще пребъдва въ век, Името му ще пребъдва доде е слънцето; И ще се благославят чрез него всички: Всичките народи ще го ублажават.

18. Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който сам прави чудеса,

19. И благословено славното му име въ век; И да се изпълни съ славата му всичката земя. Амин и амин.

20. Свършиха се молитвите на Давида, Иесевия син.