глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 78 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 77) Масхил Асафов Слушайте, люде мои, закона ми. Приклонете ушите си към словата на устата ми.

2. Ще отворя устата си в притчи: Ще произнеса гадания от древността,

3. Които чухме и познахме, И нашите отци казаха нам.

4. Не ще да ги укрием от чадата им в идещия род, Като повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила, и чудесата му които направи.

5. И постави свидетелство в Якова, И закон положи в Израиля, Които заповяда на отците ни Да ги известят на чадата си,

6. За да ги знае идещият род, Синовете, които ще се родят, Да се въздигнат те и да приказват на чадата си;

7. За да положат надеждата си на Бога, И да не забравят делата Божии, Но да пазят неговите заповеди,

8. И да не станат като отците си, Род развратен и непокорлив, Род, който не упази сърдцето си право. И духът му не биде верен Богу.

9. Ефремовите синове, оръжени с лъкове, Върнаха се назад в деня на боя.

10. Не упазиха завета Божий, И в закона му не рачиха да ходят.

11. А забравиха неговите дела И чудесата му които им показа.

12. Пред отците им направи чудеса В Египетската земя, на полето Танис.

13. Раздвои морето и ги проведе; И направи водите да стоят като грамада.

14. И води ги дене с облак, И всичката нощ с огнена виделина.

15. Разцепи камене в пустинята, И ги напои като от големи бездни.

16. И изведе струи из камика, И низведе води като реки.

17. Но те приложиха да му съгрешават още, И огорчиха Вишнаго в безводното място.

18. И изкусиха Бога в сърдцето си, Понеже искаха ястие според охотата си.

19. Говориха против Бога и рекоха: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?

20. Ето, удари камика, и потекоха води, И потоци се наводниха: Може ли и хляб да даде? Или да приготви месо за людете си?

21. За то чу Господ и се разгневи; И огън се запали против Якова, А още и гняв възлезе против Израиля;

22. Защото не повярваха Бога, Нито уповаха на спасението негово,

23. Като заповяда на облаците от горе, И отвори небесните двери,

24. Та им одъжди манна да ядат, И даде им небесно жито,

25. Хляб ангелски яде человек: Проводи им храна до ситост.

26. Подигна ... небето източен вятър, И със силата си докара южния вятър;

27. И одъжди върху тях месо като прах, И птици крилати като морския пясък,

28. И направи ги да паднат всред стана им, Около жилищата им.

29. И ядоха и се наситиха твърде много; И принесе им което желаеха.

30. Не бяха се отстранили от желанието си: Ястието им беше още в устата им,

31. И гняв Божий ги възлезе на тях, И уби по-тлъстите от тях, И избраните Израилеви свали.

32. При всичко това, още съгрешиха, И на чудесата му не повярваха.

33. За то изнури дните им в суета, И годините им в смущение.

34. Когато ги умъртвяваше, тогаз го търсеха, И обращаха се и търсеха Бога на ранина.

35. И напомниха си че Бог им беше твърдиня, И Бог Вишний избавител техен.

36. Но с устата си го ласкаеха, И с езика си го лъжеха;

37. А сърдцето им не бе право с него, Нито бяха верни на завета му.

38. Но той като щедър Прости беззаконието им да ги не погуби: Много пъти удържа гнева си, И не подигна всичката си ярост:

39. И помена че бяха плът, Вятър който прехожда и не се връща.

40. Колко пъти го огорчиха в пустинята, Прогневиха го в безводната земя,

41. И се върнаха и изкушаваха Бога, И Светия Израилев раздражаваха!

42. Не поменаха силата на ръката му, Деня в който ги избави от неприятеля,

43. Като показа в Египет знаменията си, И чудесата си на полето Танис.

44. И претвори в кръв реките им, И струите им, за да не пият.

45. Проводи върх тях песии мухи, и ги изпоядоха, И жаби, и ги изпогубиха.

46. И предаде плодовете им на прузи, И трудовете им на скакалци.

47. Порази с град лозята им, И черниците им съ слана.

48. И предаде на град скотовете им, И стадата им на молнии.

49. Проводи върх тях пламенния си гняв, Негодуване, и ярост, и скърб, Проваждане на зли ангели.

50. Отвори път на гнева си: Не пощади от смърт душата им. И предаде на мор живота им.

51. И порази всеки първороден в Египет, Начатък на силата им в жилищата на Хама.

52. И дигна людете си като овци, И заведе ги като стадо в пустинята.

53. И води ги безопасно, и не се уплашиха: А неприятелите им покри морето.

54. И въведе ги в предела на светостта си, В гората която придоби десницата му.

55. И изгони от лицето им езичниците, И раздели ги наследие с въже, И в къщите им насели Израилевите племена.

56. Но изкусиха и огорчиха Бога Вишнаго, И не упазиха уставите му.

57. И върнаха се назад, и докараха се неверно както бащите им: Изметнаха се като неверен лък.

58. И го разгневиха с високите си места, И с истуканите си го подигнаха на ревнувание.

59. чу Бог и разяри се, И много се погнуси от Израиля:

60. И напусна Силомската скиния Дето беше се населил между человеците;

61. И предаде на плен силата си, И славата си в неприятелска ръка;

62. И предаде на меч народа си, И разяри се на наследието си.

63. Момците им пояде огън, И девиците им не жалеха:

64. Свещениците им паднаха от нож, И вдовиците им не плакаха.

65. Тогаз се събуди Господ като от сън; Като силен мъж който изтрезва от вино:

66. И порази неприятелите си из отзад: Посрамване вечно положи върх тях.

67. И отхвърли Иосифовия шатър, И племето Ефремово не избра;

68. Но избра Юдиното племе, Гората Сион която възлюби.

69. Съгради като възвишения светилището си, Като земята която основа въ век.

70. И избра Давида раба си, И взе го от кошарите на овците;

71. И от подир доилиците овци го доведе За да пасе Якова народа му, И Израиля наследието му.

72. И пасе ги според незлобието на сърдцето си, И с изкуството на ръцете си ги води.