глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 92 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 91) Псалом. Песен за Съботния Ден. Добро е да славословим Господа, И да песнопеем на името ти, Всевишни:

2. Да възвещаваме на ранина милостта ти, И истината ти всяка нощ,

3. С десетострунно оръдие и с псалтир, С песен на китара;

4. Защото си ме развеселил, Господи, с творенията си: Ще се радвам в делата на ръцете ти.

5. Колко са големи твоите дела, Господи! Твърде са дълбоки помишленията ти.

6. Безумен человек не знае, И глупав не разумява това,

7. че нечестивите изникнуват както тревата, И всичките делатели на беззаконие цъвтят, За да се изтребят вечно.

8. Но ти, Господи, въ век височайши си.

9. Защото, ето, враговете ти, Господи, Защото, ето, враговете ти ще погинат: Ще се разпръснат всички които правят беззаконие.

10. Но ти ще възвисиш като на единорога моя рог: Аз ще бъда помазан с нов елей:

11. И окото ми ще види наказанието на враговете ми: Ушите ми ще чуят за злодейците които се дигат върх мене.

12. Праведний като финик ще цъвти: Като кедър в Ливан ще расте.

13. Насадени в дома Господен Ще цъвтят в дворовете на наший Бог:

14. Ще са плодоносни и в дълбока старост, И ще са тлъсти и зелени;

15. За да възвестят че е праведен Господ. Моята канара, и няма неправда в него.