глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 108 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 107) Песен, Псалом Давидов. Утвърдено е сърдцето ми, Боже: Ще пея и ще песнопея и съ славата си.

2. Събуди се, псалтирю и китаро. Ще се събудя рано.

3. Ще те славословя, Господи, между народите, И ще ти песнопея между племената.

4. Защото твоята милост се възвеличи по-горе от небесата, И твоята истина до облаците.

5. Възнеси се, Боже, над небесата; И славата ти да бъде над всичката земя.

6. За да се избавят твоите възлюблени, Спаси с десницата си, и послушай ме.

7. Бог говори в светилището си: Ще тържествувам, ще разделя Сихем, И дола Сокхот ще размеря:

8. Мой е Галаад, мой Манасий; Ефрем е крепост на главата ми, А Юда законоположител мой:

9. Моав е омивалницата ми: Върх Едом ще хвърля сапога си: Ще възкликна над Филистимската земя.

10. Кой ще ме въведе в оградения град? Кой ще ме заведе до Едом?

11. Не ти ли, Боже, който си ни отхвърлил? И ти, Боже, който не излизаш с нашите воинства?

12. Дай ни помощ от скърбта, Защото е суетно спасение от человека.

13. чрез Бога ще направим юначество; И той ще стъпче враговете ни.