глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 103 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 102) Псалом Давидов. Благославяй, душо моя, Господа, И всички вътренни мои, светото му име.

2. Благославяй, душо моя, Господа, И не забравяй всичките му благодеяния:

3. Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести,

4. Избавя от тление живота ти, Венчава те с милост и щедроти,

5. Насища с благости старостта ти: Младостта ти се подновява като на орел.

6. Господ прави правда и съд На всичките обиждани.

7. Показа пътищата си на Моисея, Делата си на Израилевите синове.

8. Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

9. Не ще е противен за всякога, Нито ще държи гняв в век.

10. Не ни е сторил според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконията ни.

11. Защото колкото е небето високо от земята, Толкоз е голяма милостта му към онези които му се боят:

12. Колкото отстои изток от запад, Толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.

13. Както жали отец чадата си, Така жали Господ онези които му се боят.

14. Защото той познава нашето създание, Помни, че ние сме пръст.

15. Дните на человека са като трева: Като цвят на полето, така цъвти.

16. Защото преминва вятърът над него, и няма го, И мястото му го не познава вече.

17. А милостта Господня е от века И до века върх онези които му се боят, И правдата му върх синовете на синовете.

18. На онези които пазят завета му И помнят заповедите му за да ги изпълняват.

19. Господ постави престола си на небето; И царството му владее над всичко.

20. Благославяйте Господа, вси ангели негови, Силни с крепост, които изпълнявате словото му Като слушате гласа на словото му

21. Благославяйте Господа, всички сили негови, Слуги негови, които изпълнявате волята му.

22. Благославяйте Господа, всички дела негови, В всяко място на владичеството му. Благославяй, душо моя, Господа.