глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 140 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 139) Първому Певцу. Псалом Давидов. Избави ме, Господи, от лукав человек: Пази ме от неправеден человек;

2. Които размишляват зло в сърдце: Всеки ден се събират на бой.

3. Острят езика си като змиин: Яд аспидов има под устните им. (Села.)

4. Уварди ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Упази ме от неправеден человек, Които ухитриха да спънат стъпките ми.

5. Горделивите скриха за мене сет, И с въже разпростряха мрежи край пътя: Поставиха за мене примки. (Села).

6. Рекох Господу: Ти си Бог мой: Послушай, Господи, гласа на моленията ми.

7. Господи Боже, сило на спасението ми, Ти си покрил главата ми в ден на бой.

8. Не давай, Господи, на нечестивия желанията му, Не оставяй да успее мисълта му, За да се не възвишат. (Села.)

9. Лукавството на устните на онези които ме окружават Ще покрие главата им.

10. Въглища разпалени ще паднат върх тях: Ще бъдат хвърлени в огъня. В ровове дълбоки, за да се не подигнат вече.

11. Злоезичен человек няма да се утвърди на земята: Злобата ще прогони неправедния человек доде го погуби.

12. Зная че Господ ще покаже правосъдие на угнетения, И правда на сиромасите.

13. Наистина праведните ще славят името ти: Правите ще обитават пред лицето ти.