глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 45 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 44) Първому певцу, върху Шошаним на Кореевите синове: Масхил: Песен на въжделение. Из сърдцето ми извира слово благо: Аз казвам делото си на Царя Езикът ми е тръст на скорописец.

2. Ти си по-красен от человеческите синове. Изля се благодат в устните ти. За то те благослови Бог въ век.

3. Препаши меча си на бедрото си, Силне, Съ славата си и с великолепието си.

4. И успявай в величеството си: езди За истина, и кротост, и правда; И десницата ти ще ти покаже страшни неща.

5. Стрелите ти са остри, И ще се забият в сърдцето на царските врагове: Люде под тебе ще паднат.

6. Твоят престол е, Боже, въ век века: Скиптърът на твоето царство е скиптър на правота.

7. Възлюбил си правда, и възненавидел си неправда, За това те помаза, Боже, твоят Бог С елей на радост повече от твоите съучастници.

8. На смирна и алой и касия благоухаят всичките ти дрехи. Из слоновите палати струните те развеселиха.

9. Дъщери на царе предстоят между твоите почтени: Царицата предстои отдясно тебе в злато Офирско.

10. чуй, дъщи, и виж, и приклони ухото си. И забрави народа си и дома на отца си:

11. И ще пожелае Царят твоята красота; Защото той е твой Господар, и поклони му се.

12. И дъщерята Тирска ще предстане с дарове. На твоето лице ще се молят богатите от народа.

13. Всеславна е вътре царската дъщеря: Облеклото й е златоткано.

14. Ще се доведе при Царя с дрехи везани Нейните другарки деви, след нея, ще ти се приведат,

15. Ще се приведат с веселие и радост: Ще влязат в царския палат.

16. Вместо отците ти ще бъдат синовете ти: Ще ги поставиш князове по всичката земя.

17. Ще поменувам името ти въ всичките родове; За това народите ще те възхваляват въ век века.