глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 35 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 34) Псалом Давидов. Съди, Господи, съперниците ми: Ратувай против онези които ратуват против мене.

2. Вземи оръжие и щит, И стани ми на помощ.

3. Изтръгни копие, и затвори пътя на гонителите ми: Речи на душата ми: Аз съм спасение твое.

4. Да се постидят и да се посрамят Онези които искат да погубят душата ми: Да се върнат назад и да се постидят Онези които ми мислят зло:

5. Да бъдат като прах от плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.

6. Да бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.

7. Защото без причина скриха за мене сетта си в трап: Без причина изкопаха ров на душата ми.

8. Да дойде върху него пагуба неочаквана; И сетта му която скри да улови него: Да падне той в нея с пагуба.

9. А душата ми ще се весели в Господа, Ще се радва в спасението му

10. Всичките ми кости ще рекат: Господи, кой е подобен на тебе Който избавяш сиромаха от по-силния му, И сиромаха и нищия от грабителя му?

11. Станаха свидетели неправедни, И питаха ме за неща които аз не знаех.

12. Въздадоха ми зло за добро, Да е в лишение душата ми.

13. А когато те бяха в скърб Аз се облачех въ вретище Смирявах с пост душата си. И молитвата ми се връщаше в пазухата ми

14. Обхождах се като с приятел, като с мой брат Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.

15. Но те се възрадваха за моето злощастие, и се събраха Побойници се събраха против мене, и аз не знаех Късаха ме, и не преставаха.

16. С нечестиви присмехули в пирования Скърцаха върх мене съ зъби.

17. Господи, до кога ще гледаш? Избави душата ми от губителството им, Живота ми от тези лъвове.

18. Аз ще те славословя в голямо събрание, Между многочислени люде ще те хваля.

19. Да се не зарадват заради мене Онези които ми враждуват неправедно Които ме ненавиждат без причина Да не намигат с очи.

20. Защото не говорят мир, Но преговарят измами против тихите на земята.

21. И разшириха на мене устата си Говореха О, хохо! видяха очите ни

22. Видял си, Господи: да не премълчиш: Господи, да не се отдалечиш от мене.

23. Стани и събуди се заради съда ми, Боже мой и Господи мой, заради оправданието ми.

24. Съди ме, Господи Боже мой, според правдата си, И да се не зарадват за мене.

25. Да не рекат в сърдцето си: Ето желанието ни се изпълни; Нито да рекат: Погълнахме го.

26. Да се постидят и да се посрамят купно Онези които се радват на злото ми Да се облекат съ срам и с стид Които се големеят против мене.

27. Да се развеселят и да се възрадват Които желаят правдата ми, И винаги да говорят: Да се възвеличи Господ Който желае мир на раба си.

28. И езикът ми ще преговаря твоята правда И твоята хвала всеки ден.