глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 25 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 24) Псалом Давидов. Към тебе, Господи, възвисих душата си.

2. Боже мой, на тебе уповах: Да се не посрамя: Да се не зарадват враговете ми заради мене.

3. Ей, всички, които чакат тебе да се не посрамят: Да се посрамят, които правят престъпления без причина.

4. Покажи ми, Господи, пътищата си: Научи ме на стъпките си.

5. Води ме в пътя на истината си и научи ме, Защото ти си Бог на спасението ми: Тебе чакам вес ден.

6. Помни, Господи, милосердията си, И милостите си, защото са от века.

7. Греховете на младостта ми И престъпленията ми да не помниш: Според милостта си помни ме ти, Господи, заради благостта си.

8. Господ е благ и прав, За това ще научи грешните на пътя си.

9. Ще води кротките в пътя на съд, И ще научи кротките на пътя си.

10. Всичките Господни пътища са милост и истина На онези които пазят завета му и свидетелствата му.

11. Заради твоето име, Господи, Прости беззаконието ми, защото е голямо.

12. Кой е този человек който се бои от Господа? Нему ще покаже пътя който ще избере.

13. Душата му ще обитава в покой, И потомството му ще наследи земята.

14. Тайната Господня е с онези които му се боят, И завета си ще им обяви.

15. Очите ми са винаги към Господа, Защото той ще извади из примка нозете ми.

16. Погледни към мене и помилвай ме, Защото останах сам и угнетен съм.

17. Скърбите на сърдцето ми се умножиха: Изведи ме из утесненията ми.

18. Виж угнетението ми и труда ми. И прости всичките ми грехове.

19. Виж враговете ми, че се умножиха И с жестока ненавист ме възненавидеха.

20. Упази душата ми и избави ме: Да се не посрамя, защото на тебе уповах.

21. Незлобие и правота да ме съхраняват, Защото тебе чакам.

22. Избави, Боже, Израиля От всичките му скърби.