глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Старият Завет

Новият Завет

Псалми 74 Цариградски (BG1871)

1. (по Слав. 73) Масхил Асафов. Защо, Боже, негодуваш за всегда, И дими гневът ти против овците на паствата ти?

2. Помни събранието си което си придобил изначало, Жезъла на наследието си което си избавил, Гората тази Сион в която си се населил.

3. Дигни стъпките си към всегдашните запустения, Към всичкото зло което стори неприятелят в светилището.

4. Враговете ти рикаят всред събранието ти: Туриха хоругвите си хоругви.

5. Познати станаха както кога някой дигне топор Върх гъсти дървета.

6. Така сега тези ваяните му направи Събориха заеднъж с брадви и чукове.

7. Предадоха на огън светилището ти: Оскверниха жилището ти като го низринаха до земята.

8. Рекоха в сърдцето си: Да ги изтребим съвсем: Изгориха всичките Божии съборища по земята.

9. Знаменията наши не видим: няма вече пророк, Нито има между нас някой да знае до кога ще бъде това.

10. До кога, Боже, неприятелът ще хули? Всекога ли врагът ще презира името ти?

11. Защо теглиш назад ръката си и десницата си? Изтегли я изсред пазухата си и погуби ги.

12. А Бог е изначало Цар мой Който прави спасение всред земята.

13. Ти си раздвоил морето съ силата си: Ти си смазал главите на ламите въ водите:

14. Ти си строшил главите на Левиатана: Дал си го ястие на людете в пустинята:

15. Ти си разцепил източници и потоци: Изсушил си реки непресъхнували.

16. Твой е денят, и твоя нощта: Ти си приготвил виделината и слънцето:

17. Ти си положил всичките земни предели: Ти си направил лятото и зимата.

18. Помни това, че врагът похули Господа, И безумните люде презряха името ти.

19. Не предавай на зверовете душата на гъргорицата си: Живота на твоите нищи не забравяй за всякога.

20. Погледни на завета си; Защото се напълниха тъмните места на земята с жилища на насилие.

21. Да се не върне бедният назад посрамен: Сиромахът и нищият да хвалят името ти.

22. Стани, Боже, отсъди съдбата си: Помни укорението което ти прави безумният всеки ден.

23. Не забравяй гласа на противниците си: Метежът на онези които се подигат против тебе винаги се умножава.